Nữ Sinh Trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng

Update (08/14/2015): Anh Paul Lưu (Phúc) đã nhận diện được tấm hình này là liên lớp Đệ Nhất (Ban A & B) niên khóa 69-70.

Từ trái sang phải: 1) Sửu, 2) Trần Thị Lan, 3) Phạm Thị Điểu, 4) Bích Trâm, 5) Ái Liên, 7) Tuyết Lan, 8) Phạm Thị Anh Thơ, 9) Tuyết Hồng.

Từ phải sang trái: 1) Tân Phượng, 2) Nguyễn Thị Song Phượng, 4) Hà thị Hà, 7) Kim Huê


Nếu quý vị nào biết thêm chi tiết tên họ của các nữ sinh PTG xinh đẹp và duyên dáng này xin vui lòng email cho chúng tôi. Đa tạ!


.... Ngày nay trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui ....