Họp mặt và phát phần thưởng 7/2001

Đây là vài tấm hình chụp hồi tháng 7/2001 khi gia đình Võ về Đà Nẵng. Đây là cuộc họp mặt và phát phần thưởng cho các con em học sinh xuất sắc của cựu học sinh…Xin liên lạc với thầy Dũng nếu muốn được thêm chi tiếc.

Click on image below for details

Huy, vo chong thay Dung, vo chong thay Duc (70,000 bytes) Thuy, Thuy va cac ban (97,901 bytes) Thay Thong, Thay Dinh (52,392 bytes) Cac cuu hoc sinh (86,462 bytes) Hoc sinh suat sac (con cua cuu hoc sinh PTG) (94,086 bytes)
Thay Dung va cac ban (97,796 bytes) Tam hinh luu niem (87,074 bytes) Thay Dung va nhung nguoi dep (95,954 bytes) Thay Dung va cac ban (100,864 bytes)