Hình Ảnh Đại Hội 2004

 
Quý vị nào muốn đóng góp thêm hình ảnh để được thêm phong phú, vì khả năng giới hạn của website, xin hảy gởi hình đến chúng tôi với size dưới 800x600 qua điện thư.

 
  • 7/2/04 - Họp Về Đại hội
  • 7/3/04 - Picnic tại Miles Square Regional Park
  • 7/4/04 - Dạ Tiệc tại Seafood Palace #2