Hình Ảnh Dạ Tiệc - Đại Hội Kỳ 7 - Little Saigon - 2012
Đóng Góp: (Anh Chị Thái Tú Hạp/Ái Cầm)