Video Đại Hội Kỳ 8 - Kịch Vui "Cô Giáo Bây Giờ"
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)

Thực Hiện: (Anh Phan Tấn Hiệp)