Phóng Sự Đại Hội Kỳ 8 Của Đài Truyền Hình SET/SBTN
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)