Họp Mặt Tất Niên

(Ngày 23 Tháng 1, 2005 Tại Tòa Soạn Sàigòn Times - Rosemead, California)

Click Here to see the slideshow