Những Chàng Trai Xứ Quảng Trường Phan (PTG-ĐN)

Đây là những hình ảnh do quý thân hữu cung cấp và một số do chúng tôi sưu tập nhưng không rõ niên khóa. Những khuôn mặt nam sinh này không biết bây giờ đi về đâu và ở nơi nào trên khắp cùng thế giới? Quý vị có trong hình không? và nhận diện đuợc người quen không?

Mọi thư từ và đóng góp hình ảnh xin email cho chúng tôi. Đa tạ!

Click on image below to view; Click Here for Slideshow

6chang.jpg (171kb) cuuhocsinh.jpg (58kb) doituyenbongdaptgdn.jpg (21kb) doituyenbongdaptgdn2.jpg (36kb)
dtn1.jpg (18kb) dtn2.jpg (14kb) tuoihoctro.jpg (24kb) tuoihoctro.jpg (24kb)
tuoihoctro.jpg (24kb)