Danh Sách Các Đời Hiệu Trưởng và Thầy Cô
Trường PTGĐN 1954 - 1975
(cập nhật ngày 05 tháng 12 năm 2007)

 

 

GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Gia Chánh

CÁC ĐỜI HIỆU TRƯỞNG

Ông Phạm Kim Âu
Thầy Nguyễn Thúy
Thầy Lê Chí Vịnh
Dược sĩ Tôn Thất Dung
Thầy Nguyễn Văn Đương

Thầy Lê Quang Văn
Thầy Vĩnh Linh
Cô Đào Lan Phương
Thầy Trương Văn Thông

GIÁM HỌC

Thầy Trần Thanh Dung
Thầy Võ Đình Trị
Thầy Trương Hồng Minh

CÁC THẦY CÔ GIÁO
DẠY VIỆT VĂN
Thầy Bùi Ngọc Cẩn
8223598
Sài Gòn
 
Cô Nguyễn Thị Kim Cương      
Cô Nguyễn Thị Cửu
824958
Đà Nẵng
 
Thầy Nguyễn Thiếu Dũng
816819
Đà Nẵng
 
Thầy Trần Ngọc Lang
886094
Đà Nẵng
 
Thầy Lương Quế
849323
Tam Kỳ
 
Thầy Trần Đình Quân
Mất
   
Thầy Nguyễn Văn Xuân
Mất
 
Cô Nguyễn Thị Tuyết  
U.S.A
(1)
DẠY SỬ ĐỊA
Cô Nguyễn Tuyết Anh
896166
Đà Nẵng
 
Cô Trần Thị Bách      
Thầy Trần Gia Phụng  
Canada
 
Thầy Đỗ Quảng      
Thầy Thân Trọng Sinh      
Thầy Đẩu    
(1)
DẠY SINH NGỮ
Thầy Hổ An
744700
Đà Nẵng
 
Thầy Trần Ngọc Anh      
Cô Phạm Thị Tuyết Anh
072873062
Long An
 
Thầy Hoàng Ngân Hà      
Thầy Nguyễn Hồng Cẩm      
Cô Phạm Thị Cẩm
820900
Đà Nẵng
 
Thầy Trần Thành Dung
Mất
   
Thầy Võ Anh Dũng  
U.S.A
 
Thầy Nguyễn Quang Đĩnh
838194
Đà Nẵng
 
Cô Lâm Thúy Hậu
822588
Đà Nẵng
 
Cô Lê Thị Khoách      
Thầy Vĩnh Khôi      
Thầy Nguyễn Phú Long
8117922
Tần Bình
 
Thầy Nguyễn Đăng Ngọc      
Cô Trần Túy Ngọc  
Canada
 
Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh      
Thầy Hồ Quý
537009
Đà Nẵng
 
Thầy Trần Văn Thông
063.864344
Bảo Lộc
 
Thầy Dương Quang Tiên
820446
Đà Nẵng
 
Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết      
Thầy Cắt Văn Uẩn
Mất
   
Thầy Phạm Ngọc Vinh      
Thầy Dương Đức Phương      
DẠY TOÁN
Thầy Nguyễn Gia Ái  
U.S.A.
 
Thầy Trương Diệp
933111
Đà Nẵng
 
Thầy Đoàn Thế Đức
Mất
 
Thầy Nguyễn Giai
Mất
   
Thầy Trương Đình Hài      
Thầy Hoàng Hồ
894260
Đà Nẵng
 
Thầy Đặng Công Hanh      
Cô Nguyễn Thị Hội
933111
Đà Nẵng
 
Thầy Vĩnh Linh  
Đà Nẵng
 
Thầy Bùi Ngọc Liệu
895691
Đà Nẵng
 
Thầy Trương Hồng Minh
Mất
   
Thầy Trương Ngật      
Thầy Nguyễn Nguyên      
Cô Bùi Đặng Hà Thị Phụng
828584
Đà Nẵng
 
Thầy Trương Hồng Tâm      
Thầy Trần Đại Tăng      
Thầy Trần Tư Thành
835742
Đà Nẵng
 
Thầy Trương Văn Thông
Mất
   
Thầy Trương Hồng Trí      
Thầy Lê Quang Văn
0903659365
Sài Gòn
08 9969828
Thầy Võ Văn Tuyền
Mất
   
DẠY LÝ HÓA
Thầy Tôn Thất Cẩn      
Thầy Nguyễn Văn Chữ      
Thầy Lê Khắc Hùng      
Cô Nguyễn Thị Tịnh      
Thầy Nguyễn Ngọc Thông
8654645
   
Thầy Lê Thanh Xuân      
Thầy Trương Hồng Minh
Mất
 
(1)
DẠY TRIẾT
Thầy Nguyễn Lương Hiền
Mất
   
Cô Phan Thanh Gia Lai
08899632
   
DẠY CÔNG DÂN GIÁO DỤC
Cô Nguyễn Thị Ái (Thùy An)
08 8941153
Sài Gòn
 
Thầy Phạm Văn Bá
08 8659313
Sài Gòn
 
Thầy Nguyễn Đình Châu      
Thầy Nguyễn Cưng
0905152237
Đà Nẵng
 
Thầy Nguyễn Quốc Dân      
Thầy Phạm Lộc      
Cô Nguyễn Thị Nhi      
Thầy Trần Xuân Sanh      
Thầy Nguyễn Ý
Mất
   
Thầy Trần Ngọc Tôn  
U.S.A.
(1)
DẠY VẠN VẬT
Cô Phan Thị Huệ
834444
Đà Nẵng
 
Thầy Phạm Xuân Hương  
Sài Gòn
 
Thầy Lương Trọng Hiệp      
Thầy Trương Chi Phô      
Thầy Nguyễn Thanh Trầm  
Sài Gòn
 
Thầy Phan Đình Vy      
Thầy Võ Anh Dũng  
U.S.A
(1)
DẠY NHẠC
Cô Trần Mộc Lan
8999632
Sài Gòn
 
Thầy Phạm Thế Mỹ      
Thầy Lê Chân Quang
861703
Hội An
 
Thầy Chanh      
Thầy Hoàng Bích Sơn
641084
Đà Nẵng
 
Thầy Trịnh Lâm Ngân (Nhật Ngân)  
U.S.A.
(1)
DẠY VẼ
ThầyNguyễn Khánh      
Thầy Dương Đức Sơn      
DẠY NỮ CÔNG
Cô Tăng Thị Nhu
Mất
   
Cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Tú Phương
Mất
   
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Thầy Nguyễn Lương Giai      
Cô Nguyễn Xuân Lan (Lớp 4)
835742
Đà Nẵng
 
Cô Tăng Thị Nhu (Lớp 1)      
Thầy Trương Chi Phô (H. Trưởng)      
Cô Lê Thị Thanh Thiện (Lớp 2)  
Sài Gòn
 
Cô Nguyễn Thị Thúy (Lớp 3)
891924
Đà Nẵng
 
NHÂN VIÊN VĂN PHỎNG
Thầy Trần Xuân Sanh      
Thầy Nguyễn Cưng      
Bà Nguyễn Thị Mỹ Kiểm      
Ông Phan Tấn Dũng  
Đà Nẵng
 
GIÁM THỊ
Thầy Nguyễn Ý      
Ông Ngô Xá      
Ông Hồ Văn Lai      
Ông Nguyễn Văn Minh      
Ông Võ Văn Viết      
BẢO VỆ
Ông Đỗ Địch (Bác Yến)  
Đà Nẵng
 
Ông Hà Luân      
Ông Kiều Máy      
Do điều kiện thời gian, Ban Biên Tập (Đặc san 50 năm PTGĐN) không thu thập đủ thông tin về các thầy cô, và còn nhiều sai sót. Ban Biên Tập xin thành thật cáo lỗi.

----------------------------ooOoo---------------------------------

Danh sách này do Ban Biên Tập Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng) sưu tập.
mọi sai sót hoặc có chi tiết bổ sung, xin quí vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua EMAIL. Đa tạ!

Ghi chú: (1) Danh sách được bổ sung vào ngày 4/10/2004 qua sự trao đổi giữa CGS & CHS trong diễn đàn
phanthanhgiandanang@yahoogroups.com