Danh Sách CHS Đệ Tứ 1 Anh Văn
Niên Khóa 1958-62

 

 Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Đàm Thị Lê
Sài Gòn
     
2
Đỗ Ngọc Báu
Đà Nẵng
     
3
Đỗ Như Nhàn
Đà Nẵng
     
4
Đỗ Văn Liên
USA
     
5
Đoàn Thị Thanh Nga        
6
Đoàn Văn Dũng
Quảng Ngãi
     
7
Dương Em       Qua đời
8
Dương Phiên        
9
Dương Thị Ngọc
Đà Nẵng
     
10
Hồ Huệ
Sài Gòn
     
11
Hoàng Thị Nga
Đà Nẵng
     
12
Hồng Thiện Kiến        
13
Hồng Thiện Quốc        
14
Lê Doãn Anh
Đà Nẵng
     
15
Lê Hà Dũng
USA
     
16
Lê Tấn Lan
Đà Nẵng
     
17
Lê Thị Ái Lệ
USA
     
18
Lê Thị Mộng Túy        
19
Lê Văn Cư
Đà Nẵng
     
20
Lê Văn Cừ
Cần Thơ
     
21
Lê Văn Nuôi
Đà Nẵng
     
22
Lê Văn Thôi
Đà Nẵng
     
23
Lý Hồng Phượng        
24
Mai Tất Đắc
USA
     
25
Mai Xuân Cư
USA
     
26
Nguyễ Hữu Tùy
Đà Nẵng
     
27
Nguyễn Đăng Cừu
Đà Nẵng
     
28
Nguyễn Gia Quyết        
29
Nguyễn Hùng
Đà Nẵng
     
30
Nguyễn Hữu Khánh Duy
Sài Gòn
     
31
Nguyễn Quang Đa
Đà Nẵng
     
32
Nguyễn Thị Chàm
Đà Nẵng
     
33
Nguyễn Thị Chót
Đà Nẵng
     
34
Nguyễn Thị Lan
Đà Nẵng
     
35
Nguyễn Thị Mượn
USA
     
36
Nguyễn Thị Thanh Vân
USA
     
37
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
USA
     
38
Nguyễn Tiến Dũng       Qua đời
39
Nguyễn Văn Quế        
40
Nguyễn Văn Thuận        
41
Phạm Mạnh Hùng
Đà Nẵng
     
42
Phạm Phú Quang
Đà Nẵng
     
43
Phạm Sĩ Tích
USA
     
44
Phạm Sĩ Vĩnh
Đà Nẵng
     
45
Phạm Thị Hồng Loan
Đà Nẵng
     
46
Phan Quang Xuân
Đà Nẵng
     
47
Phan Thị Ngọc Giáo
USA
     
48
Phùng Thị Huế        
49
Phùng Văn Hân
Đà Nẵng
     
50
Quách Thị Thơm
USA
     
51
Quách Thị Thơm        
52
Tống Phước Quang        
53
Trần Đức
Đà Nẵng
     
54
Trần Lư
USA
     
55
Trần Thị Thảo
USA
     
56
Trần Văn Trung
Đà Nẵng
     
57
Trương Thị Lựu
USA
     
58
         
59