Danh Sách Đội Bóng Rỗ Nữ PTGĐN
 

(do Huấn Luyện Viên/ Thầy Võ Anh Dũng cung cấp) 

Danh sách này
là sự tổng hợp của nhiều niên khóa khác nhau,
Nếu quí vị nào biết chúng tôi còn thiếu sót tên ai, xin vui lòng EMAIL để bổ sung. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Đặng Thị Mai Hương
CA, USA
     
2
Đặng Tuyết Nhung
Đà Nẵng
     
3
Đoàn Bích Thủy
CA, USA
   
4
Đỗ Kim Kỳ
France
     
5
Đỗ Thiệu Liên
FL, USA
   
6
Hồ Thị Thanh Nhàn
CA, USA
     
7
Ngô Lệ Ly
CA, USA
     
8
Nguyễn Ngọc Mai
Canada
     
9
Nguyễn Thị Mộng Điệp
Đà Nẵng
     
10
Nguyễn Thị Thiên Nhung
Củ Chi
     
11
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
NV, USA
     
12
Nguyễn Thị Thanh Hương
Đà Nẵng
     
13
Nguyễn Thị Thanh Nhạn
CA, USA
   
14
Nguyễn Tuyết Nhung
TX, USA
     
15
Phan Kim Nhung
France
     
16
Phan Thị Kim Liên
CA, USA
   
17
Thái Khải Linh
FL, USA
     
18
Thái Khải Mạn
CA, USA
     
19
Trần Thiếu Lan
Canada
   
20
Trương Thoại Chi
CA, USA
     
21
Trương Thúy Dục
Đà Nẵng