Danh Sách Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng  

 

Trưởng ban

Lê Văn Duy

 

824423

Phó ban Nguyễn Bá Toại Mất
 
  Đỗ Văn Tây    
  Trần Đăng Mạnh K30/7 Hải Hồ  895005-0903579111
  Lê Thị Bích Ngà Tổ 30A Khuê Trung 879054
  Trần Kim Vân K54/7 HảI Phòng 837891

Thư ký thường trực

Trần Thị Ngân

Email:nganhv@yahoo.com

827104

Thủ Qũy

Lê Thị Thu Nguyệt

279 Ong Ich Khiêm

827651

Ban liên lạc + tổ chức

Pham Văn Thành

23 Nguyễn Trãi

817473

 

Tôn Thất Ninh

K40 Phan Thanh

650366

 

Ngọc Lý

 

 

 

Tống Phước Trọng

21 Ngô Gia Tự

837669

 

Nguyễn Văn Luyện

17 Phan Tứ

952282

 

Nguyễn Lộc

64 Lê Bá Trinh-Hoà Cường

 

 

Nguyễn Tri Giao

23/1 Cô Bắc

838194

 

Phan Xuân Hiệp

 

823512

Ban Lễ Tân

Nguyễn Thị Vinh

129 Trần Cao Vân

896462

 

Đinh Thị Ánh Nguyệt

266/26 Hoàng Diệu

826668

 

Trần Thị Cao Phi

 

 

 

Hồ Thị Cam Thảo

556/1 Trưng Nữ Vương

612388

 

Lý Lệ Hiền

Hoà Cường

 

Ban Đời Sống

Nguyễn Thị Xuân

Thư Viện KHTH ĐN

821259

 

Hà Thị Hương Xuân

K40 Phan Thanh

650366

 

Lê Thị Bích Quý

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu

H31/05/364 Lê Duẩn

750343

 

Trần Thị Lưỡng

16/23 Tổ 7A Thanh Bồ-Thuận Phước

 

 

Tôn Nữ Mai

60 Lê Hồng Phong

896622

 

Nguyễn Mỹ Vân

Quang Trung

830911

 

Nguyễn Thanh Vân

408/64 Hoàng Diệu

850189

Ban Văn Nghệ

Trần Thị Thùy Dương

K9/9 Trần Kế sương
Email:nuphuong@yahoo.com

837350

 

Nguyễn Thị Lựu

236/31 Trần Cao Vân

830741

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

K285/29A Lê Duẩn