Danh Sách Liên Lớp 12 Niên Khóa 1973-74
(cập nhật ngày 04 -01-2010)
 

 
Danh sách này một phần được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng năm 2004), một phần do chính các bạn tự cung cấp. Chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Bảo Châu
Đà Nẵng
     
2
Bùi Văn Thăng
Đà Nẵng
     
3
Cái Hiển
Đà Nẵng
     
4
Châu Ngọc Phương
Đà Nẵng
     
5
Châu Thị Hường
Đà Nẵng
     
6
Dư Thu Nam
Phan Thiết
     
7
Dương Hồ Nam
Australia
   
8
Dương Thanh Châu
Thanh Khê
     
9
Đào Ngọc Xuân
Đà Nẵng
    12B
10
Đặng Thị Hiền
Đà Nẵng
    12A1
11
Đặng Xuân Chính
U.S.A.
    12B
12
Đỗ Mạnh Thắng
U.S.A.
  12A2
13
Đỗ Quế Hiệp
U.S.A.
    12A1
14
Đỗ Tất Thảo
Đà Nẵng
     
15
Hà Xuân Thành
Đồng Nai
     
16
Hoàng Thị Thanh Thảo
Đà Nẵng
     
17
Hồ Thị Bảy
Đà Nẵng
05113745522
  12A1
18
Hồ Thị Cam Thảo
Đà Nẵng
612388
Trưởng nhóm tại ĐN
12A1
19
Hồ Thị Nguyệt
Đà Nẵng
     
20
Hồ Thị Toàn Thuận
Đà Nẵng
    12A1
21
Hồ Thị Út
Đà Nẵng
     
22
Hồng Sui Liên
Australia
    12A3
23
Huỳnh Đắc Khôi
Sài Gòn
01686887935
12B
24
Huỳnh Ngọc Châu
Đà Nẵng
     
25
Huỳnh Thị Thanh An
Sơn Trà
    12A2
26
Huỳnh Thị Thanh Minh
Đà Nẵng
    12A1
27
Huỳnh Trí
Chu Lai
     
28
Lâm Thị Bạch Cúc
Đà Nẵng
     
29
Lê Kim Cúc
Norway
  12A1
30
Lê Mộng Hoa
Australia
    12B
31
Lê Phú Huy
Đà Nẵng
     
32
Lê Quang Triều
Đà Nẵng
     
33
Lê Quang Tuyến
Canada
    10B5, 11B1, 12A4
34
Lê Thanh Hà
Đà Nẵng
    12A4
35
Lê Thành Danh
Đà Nẵng
     
36
Lê Thị Đoàn
Đà Nẵng
    12A1
37
Lê Thị Hoa
Đà Nẵng
     
38
Lê Thị Hương
Đà Nẵng
     
39
Lê Thị Minh Thủy
?
     
40
Lê Thị Mỹ
Đà Nẵng
    12A1
41
Lê Thị Trà
Đà Nẵng
     
43
Lê Văn Công
Đà Nẵng
     
44
Lê Vân Nam
Đà Nẵng
    12B
45
Lê Văn Trung
Đà Nẵng
    12B
46
Lê Viết Tùng
Đà Nẵng
     
47
Lô Thị Bích Nga
Đà Nẵng
     
48
Lữ Kim Liên
U.S.A.
    12A1
49
Lương Hữu Thiện
U.S.A.
     
50
Lưu Thị Lệ Hoa
Đà Nẵng
     
51
Lưu Thị Thu Ngọc
Đà Nẵng
     
52
Lý Tuyết Hồng
Australia
    12A1
53
Mạc Thị Hậu
Đà Nẵng
     
54
Mai Huế
Đà Nẵng
     
55
Ngọc Thy
Đà Nẵng
     
56
Ngô Thị Kim Nga
Đà Nẵng
    12A2
57
Ngô Thu Thủy
U.S.A.
    12A1
58
Ngô Văn Dũng
Đà Nẵng
0982102395
Trưởng nhóm tại ĐN
59
Ngũ Lệ Nhung
Đà Nẵng
    12A1
60
Ngũ Lệ Phận
U.S.A.
    12A1
61
Nguyễn Chí Thành
U.S.A.
    12B
62
Nguyễn Đức Thạnh
Đà Nẵng
    12B
63
Nguyễn Hồng Anh
Đà Nẵng
    12B
64
Nguyễn Hùng
Đà Nẵng
     
65
Nguyễn Hữu Khánh
Đà Nẵng
     
66
Nguyễn Hữu Thành
Đà Nẵng
     
67
Nguyễn Hữu Thiện
U.S.A.
    12B
68
Nguyễn Kim Hạnh
U.S.A.
    12A1
69
Nguyễn Kim Vân Tính
Đà Nẵng
     
70
Nguyễn Ngọc Thanh Vân
Sài Gòn
  12B
71
Nguyễn Quang Minh
Đà Nẵng
     
72
Nguyễn Quang Tiên
Sài Gòn
     
73
Nguyễn Sĩ Tuấn
Điện Bàn
    12A2
74
Nguyễn Tấn Thành
Đà Nẵng
    12B
75
Nguyễn Thái Sơn
Đà Nẵng
    12B
76
Nguyễn Thanh Chuẩn
Đà Nẵng
    12B
77
Nguyễn Thanh Hồng
U.S.A.
     
79
Nguyễn Thanh Hùng
Đà Nẵng
     
80
Nguyễn Thanh Nhạn
U.S.A.
     
81
Nguyễn Thanh Xuân
Đà Nẵng
    12B
82
Nguyễn Thành Hoa
Đà Nẵng
     
83
Nguyễn Thế Mẫn
Đà Nẵng
     
84
Nguyễn Thị Anh Tuệ
?
     
85
Nguyễn Thị Bảy
Đà Nẵng
     
86
Nguyễn Thị Bích Hoa
Vũng Tàu
064.215095
12A3
87
Nguyễn Thị Bích Thuần
Đà Nẵng
    12A3
88
Nguyễn Thị Cúc (1)
Đà Nẵng
    12A3 (Cúc B)
89
Nguyễn Thị Cúc (2)
U.S.A.
    12A2
90
Nguyễn Thị Đa
Đà Nẵng
     
91
Nguyễn Thị Được
Đà Nẵng
     
92
Nguyễn Thị Hiền
Đà Nẵng
    12A1
93
Nguyễn Thị Hồ Thủy
Đà Nẵng
     
94
Nguyễn Thị Hồng Xuân
Đà Nẵng
0914333265
c/o Dinh Phi [vdphidn@vnn.vn]
 
95
Nguyễn Thị Huế
Đà Nẵng
    12A1
96
Nguyễn Thị Hương
Đà Nẵng
    12A1
97
Nguyễn Thị Hường
U.S.A.
     
98
Nguyễn Thị Kim Anh
Đà Nẵng
     
99
Nguyễn Thị Kim Cúc
Đà Nẵng
     
100
Nguyễn Thị Kim Tân
Đà Nẵng
     
101
Nguyễn Thị Kim Yến
Đà Nẵng
     
102
Nguyễn Thị Lệ Hường
Đà Nẵng
     
104
Nguyễn Thị Loan
Canada
     
105
Nguyễn Thị Mai
Đà Nẵng
     
106
Nguyễn Thị Mua
Đà Nẵng
     
107
Nguyễn Thị Muộn
Đà Nẵng
     
108
Nguyễn Thị Phượng
Đà Nẵng
    12A1
109
Nguyễn Thị Quận
Đà Nẵng
     
110
Nguyễn Thị Sáu
Đà Nẵng
     
111
Nguyễn Thị Sương
Đà Nẵng
     
113
Nguyễn Thị Thanh
?
     
114
Nguyễn Thị Thanh Nghĩa
Đà Nẵng
    12A1
115
Nguyễn Thị Thu Hương
U.S.A.
    12A1
116
Nguyễn Thị Thuận
Đà Nẵng
    12A1
117
Nguyễn Thị Thủy
Đà Nẵng
    12A3
118
Nguyễn Thị Tố Lan
Đà Nẵng
    12A1
119
Nguyễn Thị Tư
Đà Nẵng
    12A3
120
Nguyễn Thị Xuân
Đà Nẵng
    12A1
121
Nguyễn Thị Xuân Hoa
Australia
    12A1
122
Nguyễn Trường
Đà Nẵng
     
123
Nguyễn Văn Cảnh
U.S.A.
    12B
124
Nguyễn Văn Duyên
U.S.A.
     
125
Nguyễn Văn Hòa (1)
Đà Nẵng
    12B
126
Nguyễn Văn Hòa (2)
Sài Gòn
    12B
127
Nguyễn Văn Hoàng
Đà Nẵng
     
128
Nguyễn Văn Lang
?
    12B
129
Nguyễn Văn Mùi
Đà Nẵng
    12B
130
Nguyễn Văn Sanh (1)
Đà Nẵng
    12B
131
Nguyễn Văn Sanh (2)
U.S.A.
  12A2
132
Nguyễn Viết Ngọc
Sài Gòn
12B
133
Nguyễn Xuân Sang
Australia
  12A4
134
Phạm Đình Bá
Canada
    12B (Pháp văn)
135
Phạm Gia Tài
Đà Nẵng
     
136
Phạm Thị Hà Thanh
Gò Vấp
    12A3
137
Phạm Thị Hoàng Tố
Đà Nẵng
     
138
Phạm Thị Kim Oanh
Hà Nội
    12A1
139
Phạm Thị Lạc
Đà Nẵng
     
140
Phạm Thị Liên
Đà Nẵng
     
141
Phạm Thị Long
Đà Nẵng
    12A1
142
Phạm Thị Mỹ Lý
Hòa Cường
     
143
Phạm Thị Nở
Đà Nẵng
     
144
Phạm Thị Thanh Hương
U.S.A.
  12B
145
Phạm Thị Thu Hằng
U.S.A.
     
146
Phạm Thị Thùy Liên
Đà Nẵng
     
147
Phạm Văn Hoàng
Đà Nẵng
    12B
148
Phạm Văn Thanh
Đà Nẵng
    12A4
149
Phạm Văn Thịnh
Đà Nẵng
     
150
Phan Chánh Thanh
Canada
    12B
151
Phan Quang Thân
Đà Nẵng
     
152
Phan Thị Phụng
Đà Nẵng
    12A1
153
Phan Thị Thu
Sài Gòn
     
154
Phan Thị Xuân An
Đà Nẵng
    12A2
155
Phan Văn Bường
Thanh Khê
    12B
156
Phan Văn Lộc
Đà Nẵng
     
157
Phan Văn Lơ
Đà Nẵng
     
158
Phan Văn Thọ
Đà Nẵng
     
159
Phùng Kim Sơn
Đà Nẵng
     
161
Quách Nguyên Duy
Saigon
    12B (Pháp văn)
162
Sầm Thư Linh
Australia
    12A3
163
Tạ Ngọc Yến
Đà Nẵng
    12A3
164
Thái Dũng
Đà Nẵng
     
165
Thái Quốc Vinh
Đà Nẵng
     
166
Thái Truyền
Đà Nẵng
    12B (Pháp văn)
166
Tôn Nữ Kim Thủy
U.S.A.
  12A1
167
Tôn Nữ Yến
Kon Tum
   
168
Tôn Thất Anh
Đà Nẵng
     
169
Trần Bích Lan Anh
Hòa Vang
     
170
Trần Bình
Đà Nẵng
    12B
171
Trần Dân Lực
Đà Nẵng
     
172
Trần Hữu Khanh
Đà Nẵng
     
173
Trần Nhi        
174
Trần Tấn Lực
Đà Nẵng
    12B
175
Trần Thậm
Đà Nẵng
    12B
176
Trần Thị Anh
Đà Nẵng
     
177
Trần Thị Hương
Đà Nẵng
    12A1
178
Trần Thị Hường
Đà Nẵng
     
179
Trần Thị Hồ Thủy
Đà Nẵng
    12A1
180
Trần Thị Huyền Linh
U.S.A.
  12A1
181
Trần Thị Quý
Đà Nẵng
     
181
Trần Thị Việt Lưu
Đà Nẵng
    12A1
182
Trần Thị Xuân Đào
Đà Nẵng
     
183
Trần Thị Út
Đà Nẵng
    12A2
184
Trần Thiếu Lan
Canada
  10B5, 11B1, 12B
185
Trần Thu Mính
U.S.A.
    12B
190
Trần Văn Trí
Đà Nẵng
     
191
Trịnh Thị Bông
Đà Nẵng
    12A1
192
Trương Chí Trung
Đà Nẵng
    12B
190
Trương Kim Trâm
Đà Nẵng
    12B
191
Trương Ngọc Bằng
Đà Nẵng
    12B
192
Trương Ngọc Hồng
Sơn Trà
     
193
Trương Thị Hằng
Đà Nẵng
     
194
Trương Thị Loan
Đà Nẵng
    12A3
195
Trương Vân
Đà Nẵng
    12A4
196
Văn Tấn Võ
Đà Nẵng
     
197
Võ Ánh Tuyết
Sài Gòn
     
198
Võ Hoàng Tuấn
?
    12B
199
Võ Hồng
Đà Nẵng
    12A4
200
Võ Ngọc Thạnh
Đà Nẵng
    12B
201
Võ Quang Mai
U.S.A.
229-382-1106
12B
202
Võ Thị Kim Chung
Đà Nẵng
     
203
Võ Thị Xuân Nguyên
Đà Nẵng
    12A1
204
Võ Toàn
Đà Nẵng
     

 

Một nén nhang tưởng nhớ các bạn đã quá cố:

1
Huỳnh Văn Bổng   12B
2
Lê Thị Phụng   12A1
3
Mạc Như Đức
Mất năm 2003
 
4
Ngô Cư Mất trên đường vượt biên 12B
5
Ngô Gia Độ Mất năm 1974 12B
6
Nguyễn Tấn Ban Mất năm 2003 12B
7
Nguyễn Văn Minh   12A2
8
Phan Hữu Minh Trí    
9
Phan Xuân Ánh   12A4

 

Hình ảnh liên lớp 12 niên khóa 73-74