CHS Liên Lớp Đệ Nhị (11) & Đệ Nhất (12) NK 1968-70
 

(cập nhật ngày 22-08-2005)

 Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
Định cư tại hải ngoại
     
1
Bùi Thông Hiền
U.S.A.
     
2
Đinh Thị Vu
U.S.A.
     
3
Hồ Ân
U.S.A.
     
4
Hoàng Trọng Long
U.S.A.
     
5
Hứa Thế Mỹ
U.S.A.
     
6
Hứa Thế Khương
U.S.A.
     
7
Lâm Hiệp
U.S.A.
     
8
Lê Thị Đông
U.S.A.
     
9
Lưu Hiên Phúc
U.S.A.
     
10
Nguyễn Hạnh Nguyên
U.S.A.
     
11
Nguyễn Hữu Lợi
U.S.A.
     
12
Nguyễn Thị An
U.S.A.
     
13
Nguyễn Thị Hương
U.S.A.
     
14
Nguyễn Thị Lộc
U.S.A.
     
15
Nguyễn Thị Ngọc Phu
U.S.A.
     
16
Phạm Đinh Sơn
Germany
     
17
Phạm Phúc
U.S.A.
     
18
Phạm Thị Lệ Dung
U.S.A.
     
19
Trần Gia Phước
Germany
     
20
Trần Kỳ Sơn
Canada
     
21
Trịnh Bạch Yến
U.S.A.
     
22
Trương Công Cẩn
U.S.A.
     
23
Võ Biên Thùy
U.S.A.
     
24
Vương Quốc Kiệt
Canada
     
25
Vương Văn Mỹ (Hỹ)
U.S.A.
     
           
Trong nước hoặc không rõ nơi cư ngụ
     
26
Đỗ Hoàng Việt
Saigon
     
27
Hồ Diệu Mỹ        
28
Hồ Đức
       
29
Hồ Thị Giáng Châu        
30
Hứa Tâm        
31
Lương Văn Sỹ        
32
Lý Năng Mẫn        
33
Mai Trung Giao
Saigon
     
34
Nguyễn Anh Tuấn        
35
Nguyễn Bỉnh Khiêm        
36
Nguyễn Ngọc Yến        
37
Nguyễn Thị An
       
38
Nguyễn Thị Bích Trâm        
39
Nguyễn Thị Huề        
40
Nguyễn Thị Song Phượng        
41
Nguyễn Thị Tuyết Hồng        
42
Nguyễn Thừa        
43
Nguyễn Tự        
44
Phạm Tạo
Saigon
     
45
Phạm Thị Anh Thư
       
46
Phạm Thị Điểu
Danang
     
47
Phạm Xuân Cư
       
48
Phan Tiến Hưng        
49
Phan Xuân Cảnh        
50
Trần Mộng Xuân        
51
Trần Thị Lan        
52
Trần Thị Mỹ Anh
       
53
Trần Thị Mỹ Hoe
       
54
Trần Thị Mỹ Lan
       
55
Trương Thị Tân Phương        
56
Trương Trọng Phi        
57
Võ Thị An
       
58
Võ Thị Minh Nguyệt