Danh Sách CHS Liên Lớp Niên Khóa 1957-1964
 

 Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Đặng Văn Lang
Thanh Khê
     
2
Hoàng Văn Mai
Đà Nẵng
     
3
Hồ Công Bổn        
4
Huỳnh Nhỏ        
5
Lê Duy Cảnh
Hội An
     
6
Lê Thị Thu Mai
Đà Nẵng
     
7
Lê Tự Lâm        
8
Lê Xuân Hiến
Đà Nẵng
     
9
Lý Văn Trạch        
10
Ngô Văn Trọng        
11
Nguyễn Bá Toại
Mất
 
12
Nguyễn Thị Kim Dung        
13
Nguyễn Thị Lai        
14
Nguyễn Thị Lài
Đà Nẵng
     
15
Nguyễn Thị Minh
Đà Nẵng
     
16
Nguyễn Thị Mỹ
Đà Nẵng
     
17
Nguyễn Văn Hoàng        
18
Nguyễn Văn Qúy        
19
Phạm Hoài Đức        
20
Phạm Thị Hạnh
Đà Nẵng
     
21
Phan Bá Bặng
Đà Nẵng
     
22
Thái Đình Cương
Đà Nẵng
     
23
Trần Đình Tứ        
24
Trần Thị Thân
Đà Nẵng
     
25
Trương Hoàng Mai        
26
Trương Phước Đẩu        
27
Từ Phụng Vũ        
28
Vũ Thị Diệp        
29
Vũ Văn Hạnh        
30
         
31
         
32