Danh Sách CHS Liên Lớp Niên Khóa 1964-1971
 

 Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Bửu Ẩn
Sài Gòn
     
2
Diệp Long Hiếu
Đà Nẵng
     
3
Đoàn Thị Lũy
Đà Nẵng
     
4
Dương Văn Lượm
Đà Nẵng
     
5
Hoàng Độ
Đà Nẵng
     
6
Huyền Tôn Nữ Lệ Hãi
Đà Nẵng
     
7
Huỳnh Đắc Phú
Đà Nẵng
     
8
Huỳnh Qúy
Đà Nẵng
     
9
Huỳnh Thị Kiệt
Đà Nẵng
     
10
Lê Thị Hạnh
Đà Nẵng
     
11
Lê Thị Kim Liên
Đà Nẵng
     
12
Lê Văn Cảng
Đà Nẵng
     
13
Mai Khanh
Đà Nẵng
     
14
Ngô Quang Chánh
Đà Nẵng
     
15
Ngô Quang Liêm
Đà Nẵng
     
16
Ngô Thị Thanh Bình
Mất
 
17
Nguễn Đức Hiền
Đà Nẵng
     
18
Nguyễn Đức Lợi
Đà Nẵng
     
19
Nguyễn Ngọc Châu
Đà Nẵng
     
20
Nguyễn Thị Hạnh
Đà Nẵng
     
21
Nguyễn Thị Hoài Nhơn
Đà Nẵng
     
22
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Đà Nẵng
     
23
Nguyễn Thị Vĩnh Mường
Đà Nẵng
     
24
NguyễnVăn Châu
Đà Nẵng
     
25
Phạm Hữu Tương
Đà Nẵng
     
26
Phạm Thị Bích Liên
Đà Nẵng
     
27
Phan Thị Nguyệt
Đà Nẵng
     
28
Phan Văn Hóa
Đà Nẵng
     
29
Trần Hồ Hùng
Đà Nẵng
     
30
Trần Hồ Sơn
Đà Nẵng
     
31
Trần Hữu Cảnh
Đà Nẵng
     
32
Trần Mười
Đà Nẵng
     
33
Trần Mỹ
Đà Nẵng
     
34
Trần Thị Cao Phi
Đà Nẵng
     
35
Trần Thị Phương Hồng
Đà Nẵng
     
36
Trần Văn Cảnh
Đà Nẵng
     
37
Trịnh Thị Hải
Đà Nẵng
     
38
Vĩnh Long
Đà Nẵng
     
39
Huỳnh Văn Xin
Sài Gòn
     
40
Mai Thị Út
Đà Nẵng
     
41
Nguễn Anh Tú
Đà Nẵng
     
42
Nguyễn Cửu Thị Thuận
Huế
     
43
Nguyễn Kim Thiên
Trảng Bom, Đồng Nai
  kimthien1954@gmail.com  
44
Nguyễn Quang Thái
Đà Nẵng
     
45
Nguyễn Thị Bích Vân
Đà Nẵng
     
46
Nguyễn Thị Ngọc Trinh
Đà Nẵng
     
47
Nguyễn Thị Quýt
Đà Nẵng
     
48
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Đà Nẵng
     
49
Nguyễn Thị Thảo
Đà Nẵng
     
50
Nguyễn Thị Vân
Đà Nẵng
     
51
Nguyễn Văn Đáng
Đà Nẵng
     
52
Nguyễn Văn Hội
Đà Nẵng
     
53
Nguyễn Văn Thắng
Quảng Nam
     
54
Nguyễn Văn Tiến
Sài Gòn
     
55
Nguyễn Thuyền
Đà Nẵng
     
56
Phạm Thị Kim Vân
Đà Nẵng
     
57
Phạm Trung
Đà Nẵng
     
58
Phạm Văn Thành
Đà Nẵng
     
59
Phan Thị Kim Trang
Sài Gòn
     
60
Phan Thị Quảng
Đà Nẵng
     
61
Quang Chí Sanh
Đà Nẵng
     
62
Tôn Nữ Ngọc Sương
Đà Nẵng
     
63
Trần Đức Phương
Đà Nẵng
     
64
Trịnh Công Trường
Bảo Lộc
     
65
Trương Chí Thịnh
Đà Nẵng
     
66
Trương Thị Thu Sương
Sài Gòn
     
67
Vĩnh Trai
Đà Nẵng