Danh Sách CHS Lớp 11 B1 Niên Khóa 1974-75

(cập nhật ngày 18/12/2009)

 

  

Danh sách này đượ c trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Bùi Thị Xuân Kiều
Đà Nẵng
     
2
Cao Thị Mỹ Nương
Đà Nẵng
     
3
Đinh Viết Huyễn
Sài Gòn
     
4
Đỗ Cao Trị
U.S.A.
  Daklakdo@aesi-usa.com  
5
Hà Thanh Minh
Tam Thuận
     
6
Hoàng Duy Khánh
Canada
     
7
Hoàng Thị Lệ
Đà Nẵng
     
8
Hoàng Thị Liễu
Đà Nẵng
     
9
Hoàng Thị Phước
Đà Nẵng
     
10
Hoàng Thị Thanh
Đà Nẵng
     
11
Hồ Minh Dần
Đà Nẵng
     
12
Huỳnh Đắc Ngô
Đà Nẵng
     
13
Huỳnh Đình Tuấn
Sơn Trà
     
14
Huỳnh Thị Anh
Đà Nẵng
     
15
Huỳnh Thị Nhị
Đà Nẵng
     
16
Lâm Quốc Sinh
Hoà Cường
     
17
Lê Hoàng Cư
Sài Gòn
n/a
hoangcule@yahoo.com  
18
Lê Mạnh
Đà Nẵng
     
19
Lê Thị Ái Liên
Đà Nẵng
     
20
Lê Thị Thúy
U.S.A.
  goldfish4435@hotmail.com  
21
Lê Thị Xây
Đà Nẵng
     
22
Lê Văn Vĩnh
Đà Nẵng
     
23
Lương Yến Dung
Sài Gòn
  yen_dung12@yahoo.com
24
Ngô Lộc
Đà Nẵng
     
25
Ngô Thị Lan Phương
Đà Nẵng
     
26
Ngụy Hữu Nguyên
Canada
     
27
Nguyễn Đức Hiện
Đà Nẵng
     
28
Nguyễn Hữu Vinh
Sài Gòn
     
29
Nguyễn Khoa Lài
Đà Nẵng
     
30
Nguyễn Lộc
Đà Nẵng
     
31
Nguyển Thế Bảo
U.S.A.
  thebao20013@yahoo.com  
32
Nguyễn Thị Bích Hưng
Đà Nẵng
     
33
Nguyễn Thị Cho
Đà Nẵng
     
34
Nguyễn Thị Hiếu (A)
Đà Nẵng
     
35
Nguyễn Thị Hiếu (B)
U.S.A.
     
36
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Đà Nẵng
     
37
Nguyễn Thị Huề
Đà Nẵng
     
38
Nguyễn Thị Kim Liên
Đà Nẵng
     
39
Nguyễn Thị Lành
Đà Nẵng
     
40
Nguyễn Thị Tuyết Vân
Đà Nẵng
     
41
Nguyễn Thị Vân
Hòa Mỹ
     
42
Nguyễn Thị Xây
Đà Nẵng
     
43
Nguyễn Thị Xuân Lan
U.S.A.
 
44
Nguyễn Văn Binh
?
     
45
Nguyễn Văn Dũng
Đà Nẵng
     
46
Nguyễn Văn Trung
Đà Nẵng
     
47
Phan Tống
Đà Nẵng
     
48
Phan Văn An
Đà Nẵng
     
49
Phan Văn Tiên
Đà Nẵng
     
50
Phạm Minh Hưng
Đà Nẵng
     
51
Phạm Phú Dũng
Sài Gòn
     
52
Phạm Phú Hiến
Đà Nẵng
     
53
Phạm Văn Thành
Đà Nẵng
     
54
Phùng Văn Anh
Đà Nẵng
     
55
Tăng Nhựt Minh
U.S.A.
   
56
Trần Đình Khương
Đà Nẵng
     
57
Trần Thị Diệu
Đà Nẵng
     
58
Trần Văn Lưỡng
Đà Nẵng
     
59
Trịnh Thế Dũng
Đà Nẵng
     
60
Trương Bộ
Đà Nẵng
     
61
Trương Thị Hoa
Sài Gòn
     
62
Trương Thị Kim Lan
Đà Nẵng
     
63
Trương Thị Kim Phượng
Đà Nẵng
     
64
Trương Thị Mộng Thu
Đà Nẵng
     
65
Trương Thị Mỹ Vân
Đà Nẵng
     
66
Trương Vĩnh Dũng
Đà Nẵng
     
67
Vĩnh Liên
Đà Nẵng
     
68
Võ Biên Cương
U.S.A.
     
69
Võ Văn Vĩnh
Đà Nẵng
     
70
Võ Thị Như Huệ
Đà Nẵng
     

Danh sách này đượ c trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng),
Quí vị nào có các chi tiết cần điều chỉnh hoặc bổ sung, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua EMAIL. Đa tạ!