Danh Sách CHS Lớp 11 B3 Niên Khóa 1974-75

 

  Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Dương Thị Mộng Thu
Đà Nẵng
     
2
Dương Văn Sữu
Mất
     
3
Đặng Mới
Đà Nẵng
     
4
Đặng Văn Miễn
Đà Nẵng
     
5
Đỗ Đình Lưỡng
Đà Nẵng
     
6
Đỗ Thị Oanh
U.S.A.
     
7
Hoàng Thị Lê
Đà Nẵng
     
8
Lâm Tuấn
Đà Nẵng
     
9
Kim Lai
Đà Nẵng
n/a
   
10
Lê Thị Minh Nguyệt
Đà Nẵng
     
11
Lưu Thị Như Hoa
Đà Nẵng
     
12
Lý Văn Bình
Điện Bàn
     
13
Mai Thị Thanh Minh
Đà Nẵng
     
14
Minh        
15
Nguyễn Thục Hạnh
Đà Nẵng
     
16
Nguyễn Thị Bạch Cúc
Đà Nẵng
     
17
Nguyễn Thị Hoàng Thu
Đà Nẵng
     
18
Nguyễn Thị Lan
Đà Nẵng
     
19
Nguyễn Thị Kim Mỹ
Đà Nẵng
     
20
Nguyễn Thị Kim Phượng
Đà Nẵng
     
21
Nguyễn Thị Xuân Lan
Đà Nẵng
     
22
Nguyễn Văn
Đà Nẵng
     
23
Nguyễn Văn Đức
Đà Nẵng
     
24
Phan Văn An
Đà Nẵng
     
25
Phạm Lạc
Sài Gòn
     
26
Phùng Văn Anh
Đà Nẵng
     
27
Tôn Nữ Thu Hà
Đà Nẵng
     
28
Trần Thị Diệu
Đà Nẵng
     
29
Trần Thị Lưỡng
Đà Nẵng
     
30
Trần Thị Mỹ
Đà Nẵng
     
31
Trịnh Thị Mỹ Vân
Đà Nẵng
n/a
   
32
Trọng Mai
Mất
     
33
Trương Bộ
Đà Nẵng
     
34
Văn Phú Thi
Đà Nẵng
     

Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng),
Quí vị nào có các chi tiết cần điều chỉnh hoặc bổ sung, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua EMAIL. Đa tạ!