Danh Sách CHS Lớp 12A1 Niên Khóa 1974 -75

(Cập nhật ngày 20-6-2011)


 

 Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Bích Liên
Australia
     
2
Bùi Hồng Hoa
Đà Nẵng
     
3
Bùi Nữ Thanh Hiền
Đà Nẵng
     
4
Bùi Thị Xuân
Sài Gòn
     
5
Bùi Văn Bạch
Đà Nẵng
     
6
Bùi Văn Được
Đà Nẵng
983920147
duocvanntp@gmail.com
7
Cao Thị Huệ
Đà Nẵng
     
8
Cù Huy Lộc
Đà Nẵng
     
9
Cũng Công Lân        
10
Đặng thị Thùy Dương
Đà Nẵng
     
11
Đặng Văn Niệm
Đà Nẵng
     
12
Đoàn Quang Tâm
Đà Nẵng
     
13
Dương Đình Hiến        
14
Hồ Văn Trường
Đà Nẵng
     
15
Hoàng Anh Tuấn
U.S.A.
     
16
Lâm Cúc Em
Đà Nẵng
     
17
Lê Đức Chỡ
U.S.A.
     
18
Lê Thành
Đà Nẵng
     
19
Lê Thanh Trung        
20
Lê Thị Hòa
Australia
     
21
Lê Thị Minh Chúc
U.S.A.
     
22
Lê Thị Thu
Đà Nẵng
     
23
Lê Văn Đán
Đà Nẵng
935038039
 
24
Lê Văn Sinh
Quảng Nam
     
25
Lê Văn Tịnh        
26
Ngô Hòa
Đà Nẵng
     
27
Ngô Long
Duy Xuyên
     
28
Ngô Xuân Tự
Đà Nẵng
   
29
Nguyễn Hồng Tần
Hòa Khánh
     
30
Nguyễn Minh Chánh
Daklak
     
31
Nguyễn Ngọc Hùng
U.S.A.
     
32
Nguyễn Thị Hoa
Đà Nẵng
     
33
Nguyễn Thị Hồng Vân
Australia
     
34
Nguyễn Thị Hương
Đà Nẵng
     
35
Nguyễn Thị Kim Dung
Đà Nẵng
     
36
Nguyễn Thị Kính
Đà Nẵng
     
37
Nguyễn Thị Lựu
Đà Nẵng
     
38
Nguyễn Thị Mơ
Đà Nẵng
     
39
Nguyễn Thị Sơn
U.S.A.
     
40
Nguyễn Tấn Tre
Nại Hiên Đông
     
41
Nguyễn Tấn Trợ
Đà Nẵng
16671110021
42
Nguyễn Thị Xí
Đà Nẵng
     
43
Nguyễn Thị Xinh
Đà Nẵng
     
44
Nguyễn Thị Xuân
Đà Nẵng
     
45
Nguyễn Văn Liền
Đà Nẵng
     
46
Nguyễn Văn Trẻ
Sơn Trà
     
47
Nguyễn Văn Vinh
Ông ích Khiêm
     
48
Nguyễn Văn Vinh
Đà Nẵng
     
49
Nguyễn Văn Vĩnh
Đà Nẵng
     
50
Phạm Thạnh
Quế Sơn
     
51
Phan Thị Chi Lan
Đà Nẵng
     
52
Quách Thị Kim Thanh
Đà Nẵng
     
53
Thái Thị Hoàng Lan
Đà Nẵng
     
54
Tống Văn Tùng
U.S.A.
     
55
Trần Minh Lý
Quảng Nam
     
56
Trần Thị Hiền
Đà Nẵng
     
57
Trần Thị Loan
Đà Nẵng
    12A2
58
Trần Thị Vân
Đà Nẵng
     
59
Trần Văn Chánh
U.S.A.
 
Mất năm 2010
60
Trần Văn Tuấn
Đà Nẵng
905109950
 
61
Trương Thị Vân
Đà Nẵng
     
62
Võ Thị Yến
Đà Nẵng
    12A2
63
Vũ Văn Ngà
Đà Nẵng
    12A2

Hình chụp năm 2011 tại Đà Nẵng
từ trái sang phải : Đựơc-Công-Trơ- Đáng -Tuấn