Danh Sách CHS Lớp 12A2 Niên Khóa 1974 -75
(cập nhật ngày 1 tháng 8 năm 2011)

 

 Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Bùi Dũng
Đà Nẵng
     
2
Cù Huy Phát
Đà Nẵng
     
3
Đàm Văn Vương
Đà Nẵng
     
4
Đào Thị Tuyết Lài
Đà Nẵng
     
5
Đinh Thị Ánh Nguyệt
Đà Nẵng
     
6
Đoàn Hữu Vinh
Đà Nẵng
     
7
Đoàn Thị Hà        
8
Đỗ Minh Hùng
Đà Lạt
     
9
Hà Xuân Quyền
Đồng Nai
     
10
Hoàng Thế Thịnh
Đà Nẵng
     
11
Hoàng Thị Ái
Đà Nẵng
     
12
Huỳnh Tâm
Đại Lộc
     
13
Lâm Sử
Đà Nẵng
     
14
Lâm Thị Ngọc Thùy        
15
Lê Cường
Đà Nẵng
     
16
Lê Kim Đỉnh
Đà Nẵng
     
17
Lê Thành
Đà Nẵng
     
18
Lê Thị Thu Nguyệt
Đà Nẵng
     
19
Lê Thị Thu Thủy        
20
Liên Chí Thành
Đà Nẵng
     
21
Lô Thị Bích Quý
Đà Nẵng
     
22
Ngô Công Lý
Đà Nẵng
     
23
Ngô Tấn Hùng
Hòa Cường
     
24
Ngô Thanh Tâm
Đà Nẵng
     
25
Nguyễn Đình Bằng
Đà Nẵng
     
26
Nguyễn Đức Thu
Đà Nẵng
     
27
Nguyễn Hữu Thi
Đà Nẵng
     
28
Nguyễn Khánh Thạnh
Đà Nẵng
     
29
Nguyễn Như Lâm
Đà Nẵng
     
30
Nguyễn Quang Dũng        
31
Nguyễn Thị Ánh Nga
Đà Nẵng
     
32
Nguyễn Thị Châu
Đà Nẵng
     
33
Nguyễn Thị Diệu Ngọc
Đà Nẵng
     
34
Nguyễn Thị Diệu Vân
Đà Nẵng
     
35
Nguyễn Thị Gái
Đà Nẵng
     
36
Nguyễn Thị Hoa Sen
Đà Nẵng
     
37
Nguyễn Hữu Xin
Đà Nẵng
     
38
Nguyễn Thị Kim Phụng
Đà Nẵng
     
39
Nguyễn Thị Lệ Hà
Đà Nẵng
     
40
Nguyễn Thị Loan
Hải Phòng
     
41
Nguyễn Thị Lộc
Đà Nẵng
     
42
Nguyễn Thị Lượm
Đà Nẵng
     
43
Nguyễn Thị Ngọc Diệp        
44
Nguyễn Thị Nhàn
Đà Nẵng
     
45
Nguyễn Thị Tam
Đà Nẵng
     
46
Nguyễn Thị Túy Ngọc        
47
Nguyễn Thị Tuyết
Đà Nẵng
     
48
Nguyễn Trọng Nam
Đà Nẵng
     
49
Nguyễn Văn Còn A
Đà Nẵng
     
50
Nguyễn Văn Bá
Đà Nẵng
     
51
Nguyễn Văn Hiếu
Đà Nẵng
     
52
Nguyễn Vị Kiều
Đà Nẵng
     
53
Phạm Phú Ba
Đà Nẵng
     
54
Phạm Phú Hùng
Đà Nẵng
     
55
Phạm Thạnh
Đà Nẵng
     
56
Phạm Thị Tri Hiến
Đà Nẵng
     
57
Phạm Văn Lâm
Đà Nẵng
     
58
Phan Thị Lý        
59
Phùng Thị Mỹ Huê
Đà Nẵng
     
60
Quách Bình
Đà Nẵng
     
61
Thái Đình Lục
Đà Nẵng
     
62
Thái Quỳnh Phong        
63
Tôn Thất Thanh
Đà Nẵng
     
64
Trần Dũng
Đà Nẵng
     
65
Trần Thanh Tùng
Đà Nẵng
     
66
Trần Thị Hồng        
67
Trần Thị Khánh Ngọc
Đà Nẵng
     
68
Trần Thị Như Nga
Đà Nẵng
     
69
Trần Văn Được
Đà Nẵng
     
70
Trần Văn Thân
Đà Nẵng
     
71
Trần Viết Năm
Đà Nẵng
     
72
Trịnh Ngọc Lý
Đà Nẵng
     
73
Trương Văn Hòa
Đà Nẵng
     
74
Vĩnh Tuy
Đà Nẵng
     
75
Võ Văn Tài
Đà Nẵng
     
76
Vũ Thị Nở
Quế Sơn
     
77
Vũ Tiến Quảng
Đà Nẵng