Danh Sách CHS Lớp 12B Niên Khóa 1974 -75
(Cập nhật ngày 19-07-2008)
 

 Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng), chúng tôi chỉ đăng họ tên và thành phố hoặc quốc gia cư ngụ. Quí vị nào muốn bổ sung số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!

STT HỌ và TÊN Nơi Cư Ngụ Điện Thoại Email Ghi chú
1
Bùi Phúc Hiền
Đà Nẵng
     
2
Dương Ba
Đà Nẵng
     
3
Dương Văn Xuân
Đà Nẵng
     
4
Đàm Văn Vương
??
     
5
Đào Duy Tâm
U.S.A.
     
6
Đặng Trang
Nha Trang
     
7
Đoàn Văn Thông
Đà Nẵng
     
8
Đoàn Văn Thừa
Đà Nẵng
     
9
Đỗ Hữu Tâm
Đà Nẵng
     
10
Đỗ Văn Tây
Đà Nẵng
     
11
Hoàng Anh Tuấn
Van Nuys, CA, USA
   
12
Hồ Doãn Mạnh
CA, USA
562-496-5935
 
13
Hồ Dũng
Pleiku
0913450657
Nếu các bạn có tỏ chức gặp mặt thì cho biết nhé
14
Lê Duy Lâm
Đà Nẵng
     
15
Lê Mai
Saigon
0903608229
 
16
Lê Văn Duy
Đà Nẵng
     
17
Lê Văn Hòa
Đà Nẵng
     
18
Lê Văn Nga
??
     
19
Lê Xuân Linh
San Diego, CA
     
20
Nguyễn Anh
Đà Nẵng
     
21
Nguyễn Can
San Jose, CA
   
22
Nguyễn Hùng
Đà Nẵng
     
23
Nguyễn Hữu Cán
Đà Nẵng
     
24
Nguyễn Mỹ
Đà Nẵng
     
25
Nguyễn Ngọc
Huế
     
26
Nguyễn Như Lâm
Đà Nẵng
     
27
Nguyễn Tiến Lĩnh
Đà Nẵng
     
28
Nguyễn Văn Phái
Đà Nẵng
     
29
Nguyễn Văn Phong
Đà Nẵng
     
31
Nguyễn Trung
Đà Nẵng
     
32
Phạm sĩ
Đà Nẵng
     
33
Phạm Văn Thành
Đà Nẵng
     
34
Phan Đình Hãi
LA, CA
     
35
Phan Quang Trấn
??
     
36
Phan Quang Triều
??
     
37
Phan Văn Hối
Đà Nẵng
     
38
Trần Cường
Đà Nẵng
     
39
Trần Duy Tuấn
Đà Nẵng
     
40
Trần Đình Hoàng
Đà Nẵng
     
41
Trương Hoàng Sơn
U.S.A.
     
42
Trương Như Thanh
??
     
43
Võ Quang Ngọc
U.S.A.