Danh Sách CHS Lớp 6-10 Niên Khóa 1974-75
(Cập nhật ngày 16 tháng 2, 2011)

Quí vị nào muốn bổ sung tên họ, số điện thoại, email address
hoặc điều chỉnh các chi tiết, xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Xin càm ơn

STT
Họ và Tên
Lớp
Nơi Cư Ngụ
Điện Thoại
Email
1
Nguyễn Hữu Cường
8
Texas, USA
 
 
2
Nguyễn Kim Thanh
8
CA, USA
 
3
Võ Đình Huy
8
WA, USA
425.289.2469
4
Nguyễn Thiện Doãn
9
CA, USA
 
5
Trần Ngọc Sơn
9
ON, Canada
 
6
Trương Văn Tịnh
10B3
Norwalk, CA
562.547.5930
7
Nguyễn Mạnh Lân
10B3
Texas, USA
 
8
Đào Duy Tâm
10B3
Kentucky, USA
 
 
9
Nguyễn Vũ Kim
10 ?
Fountain Valley, CA