Danh Sách CHS Liên Lớp Từ Đệ Thất Đến Đệ Nhị Niên Khóa 1959-1965
(Cập nhật ngày 14 tháng 1, 2013 Nguyễn Ngọc Điệp Cung Cấp bổ sung danh sách ngày 10 tháng 1, 2003 của anh Hồ An)

Danh sách nầy có thể thiếu sót vì ghi theo trí nhớ của một số anh, chị trong liên lớp. Xin quý anh, chị bổ sung thêm hoặc cho biết những sai lầm về tên, họ, địa chỉ, số phone, địa chỉ email để chúng tôi hoàn chỉnh.
Xin EMAIL cho chúng tôi.

Họ và Tên
Nơi Cư Ngụ
Điện Thoại
Email
Bi Chú
1
Huỳnh Ân
 
  
  
Trưởng lớp - Mất trong trại cải tạo. Vợ con cư ngụ tại Texas, USA
2
Nguyễn Văn Hân
Texas, USA
214.662.0851
  
3
Ngô Trung Dung
Georgia, USA
678.559.6437
  
4
Trịnh Triệu Phú
Texas, USA
  
 
  
5
Trần Quốc Hùng
Texas, USA
  
   
 
6
Võ Văn Tuyền
   
    
   
Mất
7
Nguyễn Thị Tuyết
California, USA
      
  
Vợ Tuyền
8
Nguyễn Cao Khoa
Arkansas, USA
    
    
 
9
Lê Đức Chưởng
Kansas, USA
   
  
  
10
Huỳnh Thị Chuốt
California, USA
  
    
    
11
C.H. Tôn Nữ Cẩm Nhung
California, USA
    
  
  
12
Huỳnh Thị Ân
CANADA
  
 
  
13
Phan Thị Hải Đường
Florida, USA
  
 
  
14
Từ Thị Kiều Xuyên
California, USA
  
 
  
15
Dương Thị Thu Phong
California, USA
    
    
    
16
Hồ Như Bích
Oregon, USA
  
  
  
17
Nguyễn Hữu Ký
Washington, USA
  
  
  
18
Nguyễn Văn Thọ
Washington, USA
  
  
  
19
Trần Nhất Khuôn
CANADA
  
  
  
20
Lê Quý Thế
JAPAN
  
     
21
Trần Thị Thu
USA
  
     
22
Nguyễn Thị Hạnh (nhỏ)
USA
  
     
23
Mỹ Khương
California, USA
  
     
24
Hồ An
Arizona, USA
480.580.9923
ho.an48@yahoo.com   
25
Đặng Thị Kiểm
USA
  
     
26
Đặng Thị Hạnh
USA
  
     
27
Trương Thị Phượng
California, USA
  
     
28
Trần Thị Ngọc Hà
California, USA
  
   Vợ Thầy Minh
29
Nguyễn Chạy
California, USA
  
     
30
Lưu Mỹ
USA
  
     
31
Trần Đình Út
California, USA
  
     
32
Hà Thị Thu Thủy
California, USA
  
     
33
Trương Xuân Bình
California, USA
    
34
Lê Hà Tự
USA
  
     
35
Nguyễn Ngọc Điệp
Nebraska, USA
  
     
36
Lê Thị Kim Bảo
  
  
     
37
Mai Thị Hạnh
  
  
     
38
Nguyễn Văn Tuấn (Bích)
Đà Nẵng, Việt Nam
  
   Mất
39
Thái Tú Khánh
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
40
Huỳnh Phạm Toàn Lập
Đà Nẵng, Việt Nam
905.811816
     
41
Trần Quang Hường
Sài Gòn, Việt Nam
903.816493
     
42
Nguyễn Văn Lượng
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
43
Nguyễn Hữu Mai
Đà Nẵng, Việt Nam
511.891108
     
44
Trần Thị Xuân Cúc
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
45
Lê Ba (Vinh)
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
46
Nguyễn Phúc
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
47
Nguyễn Văn Quý
Đà Nẵng, Việt Nam
    
         
48
Hồ Văn Dung
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
49
Nguyễn Vĩnh Hải
  
  
   Mất
50
Nguyễn Xuân Tự
  
  
     
51
Nguyễn Văn Khánh
USA
  
     
52
Nguyễn Trận
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
53
Nguyễn Hữu Phùng
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
54
Bùi Thị Thanh Khiết
Đà Nẵng, Việt Nam
  
   Mất
55
Trương Trọng
  
  
   Mất
56
Trần Thị Kim Yến
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
57
Nguyễn Khiêm
  
  
     
58
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
59
Nguyễn Tam Danh
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
60
Trịnh Khải Hùng
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
61
Trần Văn Dinh
  
    
     Mất
62
Lê Thị Chạp
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
63
Nguyễn Tất Thi
  
  
     
64
Nguyễn Anh Dũng
  
  
     
65
Hồ Sanh
  
  
     
66
Nguyễn Hữu Cầu
  
  
     
67
Mai Thị Kim Chi
  
  
     
68
Nguyễn Thị Lan
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
69
Trần Bề
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
70
Tạ Quang Cường
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
71
Nguyễn Tú
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
72
Hoàng Ngọc Thịnh
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
73
Lê Trinh
Đà Nẵng, Việt Nam
    
       
74
Nguyễn Thị Ngọc Bích
  
  
     
75
C.T. Tôn Nữ Ngọc Bích
  
  
     
76
Lê Văn Súng
  
  
     
77
Văn Đài
    
  
     
78
Trịnh Quang Khải
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
79
Lê Văn Bình
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
80
Trần Phương
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
81
Nguyễn Quyết Thắng
California, USA
  
     
82
Nguyễn Tất Phúc
Sài Gòn, Việt Nam
  
     
83
Nguyễn Thị Mãi
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
84
Trần Văn Biên
Texas, USA
  
     
85
Hoàng Tư Thiện
Đà Nẵng, Việt Nam
  
   Mất
86
Kim Văn Biền
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
87
Trần Văn Tóa
Đà Nẵng, Việt Nam
    
       
88
Nguyễn Văn Triều
Đà Nẵng, Việt Nam
    
     
89
Nguyễn Đình Chiến
    
    
         
90
Hoàng Ánh
  
  
       
91
Hoàng Xuân Sinh
Sài Gòn, Việt Nam
    
         
92
Nga (Vợ Sinh)
Sài Gòn, Việt Nam
      
       
93
Vĩnh Hiển
Đà Nẵng, Việt Nam
    
         
94
Nguyễn Văn Thảo
    
    
         
95
Nguyễn Văn Cang
    
    
         
96
Nguyễn Thị Liểu
Đà Nẵng, Việt Nam
    
         
97
Lý Thị Huyên
Đà Nẵng, Việt Nam
  
         
98
Nguyễn Thị Long
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
99
Nguyễn Thị Bích
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
100
Nguyễn Thị An
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
101
Nguyễn Thị Phi Yến
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
102
Nguyễn Thị Xuyến
Đà Nẵng, Việt Nam
  
     
103
Lê Văn Trình
  
  
     
104
Trần Minh Đức
  
  
   Mất
105 Nguyễn Thị Nụ        
106
Nguyễn Minh Thủ Đức
Việt Nam
     
107
Nguyễn Văn Tạo
Texas, USA
     
108
Nguyễn Quốc Hùng
Texas, USA
     
109
Hồ Vẫn Hảo
Texas, USA
     
110
Ngô Anh Tuấn
Texas, USA
     
111
Châu Văn Linh
California, USA
  linhuong1975@yahoo.com  
112
Phạm Thị Loan
Đà Nẵng, Việt Nam
     
113
Lê Văn Ba
Florida, USA
     
114
Lê Ba
 
     
115
Lê Quang Trí
California, USA
     
116
Nguyễn Thị Nhi
 
     
117
Nguyễn Văn Minh
 
     
118
Lê Văn Lang
 
     
119
Trí
Đà Nẵng, Việt Nam
     
120
Nguyễn Tín
 
     
121
Nguyễn Văn Hùng
 
    Mất
122
Nguyễn Thị Chậm
 
     
123
Nguyễn Thị Lý
 
     
124
Nguyễn Thị Liên
 
     
125
Nguyễn Thị Chót
 
     
126
Võ Thị Kim Chi
 
     
127
Hà Ngũ Lý
 
     
128
Phạm Lệ
 
     
129
Nguyễn Hùng
 
     
130
Nguyễn Văn Dũng
 
     
131
Nguyễn Thị Thu Thủy
 
     
132
Tạ Thị Nết
 
     
133
Nguyễn Thị Như Đệ
Washington, USA
     
134
Nguyễn Thị Lài
USA
     
135
Lâm Đức
 
     
136
Nguyễn Hữu Sa
 
    Mất
137
Nguyễn Thị Thu Cúc
 
     
138
Lê Bá Trình
Đà Nẵng, Việt Nam
     
139
Liêu
Đà Nẵng, Việt Nam
     
140
Hồ Hoàng Hải
 
     
141
Trần Hải
     
142
Bình(Thạch Thảo)
 
     
143
Lê Văn Cử
 
     
144
Nguyễn Bé
 
     
145
Nguyễn Hoa
 
     
146
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Đà Nẵng, Việt Nam
     
147
Nguyễn Thị Thu Cúc
Đà Nẵng, Việt Nam
     
148
Nguyễn Tăng Kim Sơn
Đà Nẵng, Việt Nam
     
149
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 
     
150
Nguyễn Xuân Tự
 
     
151
Lục
USA
     
152
Nguyễn Văn Thanh
 
     
153
Nguyễn Hiền
Đà Nẵng, Việt Nam
    Mất
154
Nguyễn Văn Trúc
 
     
155
Đàm Văn Cả
 
     
156
Nguyễn Thị Thúc
Đà Nẵng, Việt Nam
     
157
Phan Tấn Cát
Đà Nẵng, Việt Nam
 
   
158
Thị Phước
 
     
159
Thị Thương
Sài Gòn, Việt Nam
     
160
Thị Hồng

USA

     
161
Nguyễn Điền
 
     
162
Trần Văn Phước
 
     
163
Trần Đình Hồng
 
     
164
Lê Văn Sang
Đà Nẵng, Việt Nam
     
165
Nguyễn Như Đa
 
    Mất
166
Nguyễn Hữu Cầu
 
     
167
Nguyễn Thị Liễu
Đà Nẵng, Việt Nam
     
168
Hà Văn Quảng
Đà Nẵng, Việt Nam
     
169
Nguyễn Thị Thúy Nga
 
     
170
Trần Quốc Hùng
 
     
171
Nguyễn Văn Lạc
 
     
172
Huỳnh Đại
 
     
173
Ghệt Ứng Câu
 
     
174
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
 
     
175
Trần vân Tiên
 
     
176
Châu Văn Hè
California, USA
     
177
Nguyễn Thị Nhi
 
      
178
Nguyễn Văn Vinh
 
     
179
Nguyễn Văn Minh
 
     
180
Tạ Quang Cường
 
    Mất
181
Nguyễn Liệu
 
     
182
Bùi Thích
 
     
183
Phan Tấn Cát
Đà Nẵng, Việt Nam
     
184
Nguyễn Hảo
 
     
185
Lê Xuân Hiệp
Đà Nẵng, Việt Nam
     
186
Nguyễn Thị Thúc
 
     
187
Nguyễn Hùng
 
     
188
Nguyễn Văn Nam
Đà Nẵng, Việt Nam
     
189
Phan Văn Đinh
Đà Nẵng, Việt Nam
     
190
Trương Thị Tất
Đà Nẵng, Việt Nam
     
191
Trần Thị Quí
Đà Nẵng, Việt Nam
     
192
Hà Thị Hoa
Đà Nẵng, Việt Nam
     
193
Nguyễn Thị Bích
Đà Nẵng, Việt Nam
     
194
Trần Đình Kiểm
Đà Nẵng, Việt Nam
     
195
Lê Tự Hưng
Đà Nẵng, Việt Nam
     
196
Lê Xuân Hiệp
Đà Nẵng, Việt Nam
     
197
Phan Xuân Giảng
California, USA
     
198
Đặng Tiểu Khê
 
    Mất