DANH SÁCH CỰU HỌC SINH PHAN THANH GIẢN ĐÀ NẴNG

Danh sách một số CHS lớp ba đến lớp nhất nk 1960-1963
(cập nhật ngày 16 -02-2012)

(D/S này do anh Nguyễn Tăng Tri cung cấp, quí vị nào muốn bổ sung tên, số điện thoại, email address hoặc điều chỉnh chi tiết,
xin vui lòng EMAIL cho chúng tôi. Đa tạ!
)

STT

Họ và tên

Nơi ngụ

Phone

Email

1
Phạm Thi Anh Thơ
Saigon
   
2
Nguyễn Anh Trí
Texas, U.S.A.
 
3
Trần Gia Phước
Đức
   
4
Trương Chi Thọ
Đà Nẵng
0-963-028-111
 
5
Võ Biên Thùy
U.S.A.
   
6
Vũ Thị Thu Huyền      
7
Lý Vi Hòa
(Nguyễn Văn Hòa)
     
8
Nguyễn Bình Tuyến
Mất sau năm 1975
   
9
Hào (Hào đô la)      
10
Thái (Thái Tây lai)      
11
Hà Thúc Phước      
12
Bùi thị Kim Oanh      
13
Nguyễn Thị Bích Hợp      
14
Du Tử Thành      
15
Nhuận (Nhuận sún răng)      
16
Thừa      
17
Nguyễn Tăng Tri
Toronto, Canada
416-536-8523
18
Phạm Văn Hùng
Texas, U.S.A.
281-701-7959(C)