Danh Sách Liên Lạc của các Trưởng Nhóm Lớp
Cựu Học Sinh PTGĐN tại Việt Nam
 

 

Niên Khóa Nhóm Trưởng Nơi Cư Ngụ Điện Thoại
1955-59
Anh Nguyễn Tăng Miên
Đà Nẵng
n/a
1957-62
Chị Nguyễn Thị Minh
Đà Nẵng
0511826711
1958-62

Anh Nguyễn Hữu Tùng
Đà Nẵng
765074
Chị Phạm Thị Loan
Đà Nẵng
537751
1962-69
Chị Trần Kim Vân
Đà Nẵng
837891
Chị Phạm Thị Điểu
Đà Nẵng
891509
1964-71
Chị Nguyễn Thị Bích Vân
Đà Nẵng
894840
Chị Thu Sương
Sài Gòn
8332730
1968-74
Anh Ngô Văn Dũng
Đà Nẵng
0905002395
Chị Hồ Thị Cam Thảo
Đà Nẵng
612388
1969-75
Chị Nguyễn Thị Bích Nga
Sài Gòn
8450892
Chị Phan Thị Diệu Bích
Sài Gòn
088452904
Anh Nguyễn Văn Liền (12A1)
Đà Nẵng
836156
Chị Lô Thị Bích Quý (12A2)
Đà Nẵng
866061
Chị Trần Thị Thùy Dương (12A3)
Đà Nẵng
837350
Anh Phạm Văn Thành (12B)
Đà Nẵng
897473
1974-75
Chị Nguyễn Thị Hiếu A (11B1)
Đà Nẵng
830510-893004
Chị Trần Thị Lưỡng (11B3)
Đà Nẵng
837881
1969-75
Anh Nguyễn Đình Bảo (11B4)
Đà Nẵng
821131
1971-75
Anh TônThất Ninh (10/4)
Đà Nẵng
650366

Danh sách này được trích từ Đặc San Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường PTGĐN (Ấn bản tại Đà Nẵng),
mọi sai sót hoặc có chi tiết bổ sung, xin quí vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua EMAIL. Đa tạ!