DANH SÁCH THAM DỰ
Cập Nhật: Ngày 11 Tháng 06, 2014

ĐẠI HỘI PHAN THANH GIẢN ĐÀ NẴNG KỲ 8–2014
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)


Họ Tên
Số Nguời Tham Dự
Ghi Chú
Anh Dinh
1
Paid
Anh Thư
7
 
Bùi Đãi
2
 
Bùi Thông Hiền
1
Paid
Đàm Thị Hạnh
2
 
Châu Văn Lĩnh
2
 
Diệu Lan
10
 
Đinh Thị Mai
2
 
Đỗ Ngọc Oanh
8
 
Đỗ Xuân Quý
10
 
Đoàn Bích Thủy
1
 
Dương Ngọc Luận
1
Paid
Giảng Châu Ghent
2
 
Hồ An
1
 
Hồ Đăng Lộc
2
 
Hồ Thị Nhàn
2
 
Hoàng Thị Liễu
1
 
Huỳnh Diệu Liên
2
 
Huỳnh Tố Linh
1
 
Kiều Xuyên
2
 
Lê Đức Chưởng
1
 
Lê Thành Kiệt
2
 
Lữ Kim Liên
5
 
Mai Thu Hà
10
 
Mai Tran
1
 
Ngô Lệ An
4
 
Ngô Lệ Ly
2
 
Ngô Lệ Mỹ
2
 
Ngô Thanh Sơn
1
 
Nguyễn Cao Khanh MD
1
Paid
Nguyễn Đỗ Thanh Mỹ
2
 
Nguyễn Gia Việt Hùng
2
 
Nguyễn Hân
3
Paid
Nguyễn Khánh Văn
1
Paid
Nguyễn Kim Anh
2
 
Nguyễn Kim Hạnh
1
 
Nguyễn Quang Lộc
1
 
Nguyễn Quang Thọ
1
 
Nguyễn Quyết Thắng
1
 
Nguyễn Quỳnh Hoa
2
Paid
Nguyễn Thanh Nhạn
2
 
Nguyễn Thị Thạnh
1
 
Nguyễn Thị Bích Hưng
1
 
Nguyễn Thị Bích Liên
3
Paid
Nguyễn Thị Hạnh
1
Paid
Nguyễn Thị Hoa
1
Paid
Nguyễn Thị Kiều Oanh
1
Paid
Nguyễn Thị Liễu
2
 
Nguyễn Thị Phượng Linh
2
 
Nguyễn Văn Thanh
4
 
Nguyễn Walter Hoan
2
 
Phạm Hoán
1
Paid
Phạm Nguyên
7
 
Phạm Tạo
1
 
Phan Tấn Hiệp
10
Paid
Thái Khải Linh
2
 
Thái Khải Mạn
2
 
Thanh Xuân
2
 
Thu Sa
1
 
Tống Văn Tùng
2
 
Trần Ái Cầm
30
 
Trần Văn Căn
2
 
Trịnh Thanh Hương
4
Paid
Trương Hoàng Oanh
1
 
Trương Hoàng Sa
1
 
Trương Hoàng Vân
10
 
Trương Thị Hoa
1
 
Tuấn (em cô Nhi)
6
 
Tường Vi
8
 
Võ Anh Dũng
1
 
Võ Đình Huy
2
 
Vũ Thúy Nga
2
 
Tổng Cọng:
221
 

 

Trở về trang "Đại Hội PTG 2014"

Comments