TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ NGÀY TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI PHAN THANH GIẢN ĐÀ NẴNG KỲ 8–2014
(Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Trường)


Ngày 22 tháng 5, năm 2014

Kính thưa quí Thầy, Cô, quí đồng môn trường PTGĐN,

Trong thời gian qua, các thành viên trong ban điều hành Hội Cựu Học Sinh trường PTGĐN Hải Ngoại đã nhận được nhiều đề nghị là chúng ta nên tổ chức ĐH tránh những ngày lễ lớn của Mỹ với những lý do sau đây:

1. Vé máy bay sẽ rẻ hơn.
2. Khỏi trùng với những tổ chức khác
3. Việc đặt nhà hàng cũng dễ dàng hơn.


Trong cuộc họp của ban điều hành Hội vào ngày 18-05-2013, chúng tôi đã đồng ý là sẽ tổ chức ĐH trường kỳ 8, kỷ niệm 60 năm thành lập trường PTGĐN vào tháng 6 năm 2014.

Với ước mong ĐH kỷ niệm 60 năm thành lập trường được thành công, kính xin quí vị và quí anh chị hăng hái đóng góp ý kiến và chọn 1 trong 2 ngày sau đây làm ngày ĐH:

- Chủ nhật ngày 08-06-2014
- Chủ nhật ngày 15-06-2014


Theo thông lệ của những ĐH trước, ngày thứ Bảy trước đêm Dạ Tiệc là Tiền Đại Hội. Hình thức Tiền ĐH sẽ được thông báo sau. Thời gian đóng góp ý kiến sẽ bắt đầu từ ngày ra thông báo nầy cho đến 6:00 giờ chiều (Pacific Time), Thứ Sáu ngày 30-6-2013 là hạn chót. Kính xin quí vị và quí anh, chị đóng góp ý kiến và chọn ngày ở bên dưới thông báo nầy


Trân Trọng
Ban tổ chức ĐH

Võ Anh Dũng
360.431.8497
Trần Ái Cầm
626.589.9242
Trương Hoàng Vân
714.855.9764
Nguyễn Thanh Nhạn
714.717.7285

Trở về trang "Đại Hội PTG 2014"

Comments