Được tin anh chị Ngô Văn Dũng & Nguyễn Thị Tiên làm lễ cưới cho con trai út:

Ngô Minh Đức

đẹp duyên cùng với  

Nguyễn Trần Hoàng Linh

trưởng nữ của anh chị Nguyễn Quang Trung & Trần Thì Cúc
vào ngày 24 tháng 06 năm 2015 (nhằm ngày 9 tháng 5 năm Ất Mùi) tại Đà Nẵng.

Chúc mừng hai họ Ngô Nguyễn
và thương chúc hai cháu Minh Đức & Hoàng Linh trăm năm hạnh phúc.

Cựu giáo chức và cựu học sinh PTGĐN 
&
Các bạn liên lớp 12 nk 73-74