THÔNG BÁO

v/v: DVD Họp Mặt

Ngày 23 tháng 7 năm 2004

Ban Tổ Chức Đại Hội PTGĐN 2004 tại California xin thông báo đến quí vị như sau:

Cuốn DVD thâu hình cuộc Họp Mặt PTGĐN tại California sẽ được phát hành vào đầu tháng 8.

Đây là cuốn DVD dài khoảng 2 giờ 30 phút, đã tóm tắt một số sinh hoạt trong hai ngày Đại Hội (picnic và dạ tiệc), luôn cả các cuộc phỏng vấn và thâu hình của Đài Truyền Hình Little Saigon, California về Đại Hội của chúng ta.

Giá DVD: $8.00 Mỹ Kim

Quí vị ở xa xin cộng thêm bưu phí:

- Trong nườc Mỹ: $2.00 Mỹ Kim
- Ngoài nước Mỹ: $5.00 Mỹ Kim

Về chi phiếu và địa chỉ để nhận DVD, xin quí vị hãy gởi về Thủ Quỷ:

Lê Thị Thúy
846 Plumeria Dr
San Marcos, CA 92069
Tel: (760)591-0939

Ngoài ra, quí vị nào muốn mua thêm Aó Thun, Đặc San v.v. , xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc viếng thăm GIAN HÀNG PTGĐN sắp ra mắt với quí vị dưới hình thức như e-commerce trong nay mai.

Thay mặt Ban Tổ Chức, xin cảm ơn quí vị.

Trương Hoàng Vân
Cựu học sinh PTG Ðà Nẵng
Email : vht0416@yahoo.com
Phone : 310-634-8792


Trở về TIN ĐẠI HỘI