Thành Phần Ban Tổ Chức Ngày Họp Mặt Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Santa Ana Ngày 03 Và 04 Tháng 7, 2004

Ðồng trưởng ban:

Cựu GS, nhạc sĩ Nhật Ngân
Cựu GS Võ anh Dũng, Ðiện thoại: 360-423-3417

Thư ký:

Anh Trần đoàn Lộc, loctran51@ hotmail.com

Thủ quỷ:

Chị Lê thị Thúy, goldfish4435@hotmail.com.
Địa Chỉ:
846 Plumeria Dr
San Marcos, CA 92069
Tel: (760)591-0939Các trưởng tiểu ban:

1. Văn nghệ: Nhạc sĩ Nhật Ngân

2. Tiệc liên hoan và Ðặc san kỹ niệm: Chị Trần Ái Cầm, sgtimes@aol.com

3. Fundraising (kiêm Thủ quỷ): Chị Lê thị Thúy, goldfish4435@hotmail.com

4. Tshirt và lập danh sách người tham dự: Chị Trương Hòang Vân, vht0416@yahoo.com

5. Thông tin và liên lạc: Chị Trần Thiếu Lan, landoan@shaw.ca

6. Trang trí: Anh Nguyễn Ngạch, ngach@yahoo.com

7. Tiếp tân: Anh Lê Kiệt, kiet_l@pacbell.net


8. Picnic: Anh Tống Văn Tùng, tung_tong@hotmail.comÐại diện ban tổ chức tại các địa phương:

Bắc California:

Anh Nguyễn Ngạch, 925-439-0290
Anh Lê Kiệt, 510-377-1939
Anh Phạm Phúc, (Nhà hàng Quảng Ðà San Jose) 408-297-3402
Anh Trương hoàng Song, 408-629-8594

Nam California:

Chị Trần Ái Cầm, 626-288-2696
Chị Thái khải Mạn, 626-453-0445
Chị Trương thoại Chi, 626-279-5305
Anh Tống văn Tùng, 714-938-1375
Chị Phạm thị Lệ Dung, 626-548-3064
Anh Trần đoàn Lộc, 909-627-5959
Chị Trương hoàng Vân,
714-728-1997 (nhà) 310-328-0320 (cell)
Chị Lê thị Ðông, 310-973-0949
Chị Lê thị Thúy, 760-591-0939
Anh Trần văn Chánh, 858-496-0191

Washington và Oregon:

Anh Võ đình Huy, 425-430-9792
Anh Nguyễn Ký, 206-760-0962
Anh Hoàng trọng Long, 360-577-5861
Anh Võ anh Dũng, 360-423-3417

Texas:

Chị Trần Huyền Linh, 281-304-8938
Chị Nguyễn thị Thanh Vân, 214-766-9466

Florida:

Chị Ðổ Thiệu Liên, 407-905-0475

Georgia:

Anh Ðổ tiến Như, 912-238-3144

Oklahoma:

Chị Quách Y Lành, (Báo Dân Quyền News) 405-734-9228

New Jersey:

Chị Nguyễn thị Thạnh, 908-429-1510

Canada:

Chị Trần Thiếu Lan, 204-956-9739
Anh Trần kỳ Sơn, 306-384-7220
Chị Hoàng Ngọc Lĩnh, 604-943-5755


Norway:

Chị Lê Kim Cúc, 47-623-69076

Mọi chi tiết về ngày họp mặt, xin liên lạc với các đại diện ban tổ chức hoặc e-mail chúng tôi qua:Diễn đàn PTG: phanthanhgiandanang@yahoogroups.com

Website PTG: http://ptgdn.com
Trở về Tin Tức Đại Hội