Danh Sách Đóng Góp Tài Chánh
Cựu Giáo Sư và Học Sinh Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Santa Ana Ngày 03 Và 04 Tháng 7, 2004


(Dated 07/08/2004)


Ban Tổ Chức chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đóng góp và ủng hộ tài chánh cho Đại Hội 2004
Nếu danh sách có gì sai sót xin vui lòng Điện Thư cho chúng tôi
hoặc liên lạc với chị
Lê Thị Thuý (thủ quỷ) qua điện thoại (858)689-6945

Tiểu Bang/
Quốc Gia

Tên

Dạ Tiệc
Áo Thun
Ủng
Hộ
Tổng Số Tiền

Ghi Chú

Số Vé
Số Tiền
Số Áo
Số Tiền
California
Anh Thư
4
$120
$120
 
Anh Xuyên
2
$60
$60
 
Bùi Thông Hiền
2
$60
 
$60
 
Chu Kim Oanh
2
$60
$60
 
Đặng Thị Lộc
1
$30
     
$30
 
Đinh T Như Mai
$80
$80
& mua 2 báo
Đỗ Phi Oanh
1
$30
$30
 
Dư Minh Quang
1
$30
1
$10
 
$40
 
Hà Tử
2
$60
$60
 
Hoàng T Liễu
5
$150
     
$150
 
Hồ Thanh Nhàn
2
$60
   
$60
 
Kim Yến & Hoàng Dung
2
$60
$60
 
Lao Lại Hà
2
$60
     
$60
 
Lê An
2
$60
$60
 
Lê Huệ
1
$30
$30
 
Lê Thành Kiệt
2
$60
 
$60
 
Lê Thị Đông
7
$210
1
$10
$220
 
Lê Thị Mai
1
$30
   
$30
 
Lê Thị Thúy    
1
$10
$10
 
Lữ Kim Liên
2
$60
2
$20
$70
$150
 
Ly Lan
2
$60
$60
2 áo & 1 báo
Mai Thu Hà
2
$60
2
$20
$80
 
Thầy Nhật Ngân
18
$540
$540
 
Ngô Lệ Ly
2
$60
   
$100
$160
 
Ngô Lệ Mỹ
2
$60
     
$60
 
Ngô Thu Thủy
$20
$20
 
Nguyễn Cao Hoàng
1
$30
$30
 
Nguyễn Đức Chương
4
$120
$100
$220
 
Nguyễn Minh Hoàng
2
$60
$60
 
Nguyễn Ngạch
2
$60
3
$30
$50
$140
 
Nguyễn Thị Hoa
2
$60
$ 100
$160
Tiền ủng hộ làm quà xổ số
Nguyễn Tiến
$ 100
$100
Cơm Tấm Trần Quý Cáp - Little Saigon-
Nguyễn Văn Dậu
2
$60
2
$20
$80
 
Nguyệt Bạch & Văn Thanh
$ 60
$60
trường PTG-DTD Cần Thơ
Phạm Đình Mai
1
$30
$30
 
Phạm Đỗ T Oanh
14
$420
2
$20
$100
$540
 
Phạm Phúc
2
$60
     
$60
 
Phạm T Hồng
$ 100
$100
 
Phạm T Lệ Dung
8
$240
1
$10
$250
 
Phạm Thu Hoài
2
$60
     
$60
1 áo & 2 báo
Phan Kim Liên
1
$30
 
$30
 
Phan Phạm T Nguyên
6
$180
1
$10
$100
$290
4 báo
Picasso Café
$ 100
$100
 
Thái Khải Mạn
2
$60
     
$60
 
Thu Thư
2
$60
$60
 
Thủy Tiên
1
$30
$30
 
Tôn Thất Phước
1
$30
$30
 
Tống Văn Tùng
2
$60
     
$60
 
Trần Ái Cầm
9
$270
     
$270
 
Trần Diệu Lan
10
$300
   
$300
 
Trần Đoàn Lộc
2
$60
     
$60
 
Trần Kim Hương
2
$60
 
$60
 
Thầy Trần Ngọc Tôn & cô Hoàng Oanh    
$ 100
$100
 
Trần Sơn
$ 70
$70
 
Trần Thể Diệu
2
$60
     
$60
 
Trần Thể Du
2
$60
     
$60
 
Trần Thu Mính
1
$30
1
$10
 
$40
 
Trần Trường Nguyên
2
$60
     
$60
 
Trịnh Diệu Lan    
2
$20
$20
 
Trương Bá
1
$30
1
$10
$100
$140
 
Trương Công Lập
$ 60
$60
Liên trường Quảng Đà
Trương Hoàng Dung
$ 100
$100
Tiền ủng hộ làm quà xổ số
Trương Hoàng Sa
2
$60
     
$60
 
Trương Hoàng Song
2
$60
     
$60
 
Trương Hoàng Sơn
2
$60
     
$60
 
Trương Quý Phi
1
$30
1
$10
$20
$60
 
Trương Thanh Xuân
2
$60
     
$60
 
Trương Thoại Chi
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Trương Xuân Bình
2
$60
   
$60
 
trường PTG-DTD Cần Thơ
$ 300
$300
 
Trường Thọ Nhơn
10
$300
$100
 
Văn Đại & Chinh
2
$60
$60
 
Thầy Việt Nguyên
$ 100
$100
 
Vũ Thúy Nga
1
$30
$30
2 áo & 1 báo
Canada
Trần Thiếu Lan
1
$30
1
$10
$40
 
Trần Kỳ Sơn
2
$60
2
$20
$100
$180
Florida
Đỗ Thiệu Liên
2
$60
1
$10
 
$70
 
Hứa Thể Khương
5
$150
$150
 
Phạm Chung    
1
$10
$10
 
Trần Văn Thanh    
12
$120
$20
$140
 
Georgia
Đỗ Tiến Như
1
$30
2
$20
$100
$150
 
Võ Quang Mai
2
$20
$20
Kansas
Phan Thị Thơi
2
$60
4
$40
$100
$200
 
Lousiana
Hứa Thể Mỹ
1
$30
$30
 
Nevada
Nguyễn Quỳnh Hoa
3
$90
3
$30
$50
$170
 
New Jersey
Nguyễn Thị Thạnh (Lisa)
$200
$200
trong đó $100 dành cho quà xổ số
Norway
Lê Kim Cúc
1
$10
 
$10
 
Ohio
Đỗ Cao Trị
12
$360
2
$20
$320
$700
& 4 Báo
Texas
Đoàn Nhung
4
$120
 
$120
 
Phạm Kim Chi
4
$120
 
$120
 
Bà Nguyễn Gia Chánh
   
$300
$300
 
Trần Huyền Linh
2
$60
2
$20
$80
 
Washington
Alpha Printing
$ 100
$100
ủng hộ quà xổ số
Hoàng Trọng Long
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Phạm Thanh Hương    
4
$40
$40
 
Thầy Nguyễn Gia Ái
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Nguyễn Hữu Ký
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Nguyễn Phi Minh
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Thầy Võ Anh Dũng
2
$60
2
$20
$70
$150
 
Võ Biên Cương
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Võ Biên Thùy    
2
$20
$80
$100
 
Võ Đình Huy
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Võ Thị Thúy
2
$60
2
$20
$20
$100
 
Sub Total
234
$7,020
78
$780
$3,530
$11,330
Bán áo thun & báo đặc san 50th PTG & Báo Quảng Đà (1)
$ 1,197
 
Chị Nguyễn Thị Thạnh (NJ) ủng hộ cho quỷ website ptgdn.com
$100
 
Tổng Thu
$12,627
 
(1) Báo Quảng Đà do thi sĩ Thái Tú Hạp thân tặng để chúng ta bán gây quỷ cho ĐH