THÔNG BÁO

v/v: địa điểm nhận vé họp mặt

Ngày 15 tháng 6 năm 2004


Chào quí vị thân mến,

Quí vị nào chưa ghi danh tham dự Đại Hội, xin hãy nhanh chóng ghi tên để chúng tôi liệu định sắp xếp cho cuộc họp mặt được chu đáo.

Quí vị nào đã ghi danh hoặc đã đóng tiền tham dự Đại Hội, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại sau đây để nhận vé:

Vùng East Los Angeles:

                  Trần Ái Cầm : 626-288-2696

                  Lê Dung : 323-265-0561

Vùng South Los Angeles:

                   Trương Hoàng Vân  : 310-634-8792

Vùng Santa Ana:

                   Cô Liễu : 760-265-3564

                   Cafe Picasso : 714-531-0144

Vùng San Diego:

                  Lê Thị Thúy:  858-689-6945

Quí vị nào ở xa xin liên lạc với chị Lê thị Thúy ở số điện thoại trên.

Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn quí vị.

Thân mến,

Trương Hoàng Vân
Cựu học sinh PTG Ðà Nẵng
Email : vht0416@yahoo.com
Phone : 310-634-8792


Trở về TIN ĐẠI HỘI