Thông Báo về chương trình đại cương

Đại Hội PTGĐN kỳ III tại Seattle, Washington

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2007

Ban tổ chức Đại Hội trường kỳ III tại Seattle, Washington, kính gữi đến quí Thầy, Cô, đồng môn, gia đình và thân hữu ở xa lịch trình tổng quát của Đại Hội để quí vị kịp mua vé máy bay cũng như sắp xếp thời giờ  về tham dự:

1/ Thứ Bảy ngày 4 tháng  8 năm 2007: Picnic

2/ Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2007 : Dạ tiệc, văn nghệ, dạ vũ.

3/ Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2007 : Du ngoạn Canada

Giờ, địa điểm và các chi tiết khác sẽ được gữi đến quí vị trong những thông báo kế tiếp.

Ban tổ chức và các anh, chị, em cựu HSPTG Đà nẵng tại tiểu bang Washington ước mong được đón tiếp quí vị .

Trân trọng,

Thay mặt ban tổ chức,

Võ anh Dũng,

Liên lạc viên