Thư kêu gọi của ban tổ chức Đại Hội trường

Đại Hội PTGĐN kỳ III tại Seattle, Washington

Ngày 19 tháng 7 năm 2007


Kính gởi Quí Thầy, Cô, quí niên trửơng, quí đồng môn, gia đình và thân hữu.

Kính thưa quí vị,

Chỉ còn hai tuần nữa là ban tổ chức ĐH cũng như anh chị em cựu hs PTGĐN tại tiểu bang Washington sẽ được tiếp đón quí vị và các anh chị về phó hội.

Chúng tôi thật cảm động là quí vị và các anh, chị đã không quản ngại đường xa, thu xếp công ăn việc làm để cùng về vui bên nhau trong 3 ngày ĐH, đặc biệt là quí vị và các anh chị ở những tiểu bang thật xa và những quốc gia như Úc, Canada. Chân tình nầy, ban tổ chức và các anh chị em cựu hs PTG ĐN tại Washington xin giữ mãi như một kỷ niệm đẹp.

Chúng tôi cũng biết có một số rất đông quí vị và các anh chị rất muốn về dự ĐH nhưng vì những lý do đặc biệt nên sẽ không có mặt trong ngày ĐH. Xin  hẹn quí vị và các anh, chị trong những lần họp mặt khác

Nhân số của cựu hs PTGDN tại Seattle rất ít nên số người tham dự chưa đúng chỉ số tối thiểu của nhà hàng (200), nên chúng tôi sẽ rất chật hẹp trong  phạm vi tài chánh.

Ban tổ chức tha thiết kêu gọi sự đóng góp tài chánh tùy tâm của quí vị và các anh chị để chúng tôi có đủ phương tiện tổ chức ĐH tòan hảo hơn.

Riêng với quí vị và các anh chị không có mặt trong ngày ĐH, phần đóng góp của quí vị là một  yễm trợ thiết thực cho sự thành công của ĐH.

Mọi đóng góp xin gởi về địa chỉ sau:

Võ thị Thúy
18656 4th Ave. SW
Normandy Park
WA 98166


Kính chúc quí vị và gia quyến nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp tại Seattle.

Thân kính,

Nguyễn gia Ái
Võ anh Dũng
Nguyễn hữu Ký

Trở về trang Đại Hội 2007