Thư Mời

Đại Hội PTGĐN kỳ III tại Seattle, Washington

Ngày 27 tháng 6, năm 2007

Thân kính mời quí vị cựu GS và các anh chị cựu HS PTGĐN cư ngụ tại tiểu bang Washington đến dự cuộc họp của ban tổ chức Đại Hội vào lúc:

12 giờ trưa - Chủ Nhật
Ngày 8 tháng 7, 2007


tại tư gia chị Võ thị Thúy, đ
ịa chỉ:

18656 4th Ave. SW,
Normandy Park, WA 98166
.
206-244-5527

Mục đích của cuộc họp: Nghe tường trình của các tiểu ban và sắp xếp chương trình cho Đại Hôị. Ước mong quí vị và các anh chị đến dự.

Nguyễn Gia Ái
Võ Anh Dũng
Nguyễn Hữu Ký

Trở về trang "Đại Hội PTG 2007"