Tổng Kết Tài Chánh

Ngày 15 tháng 8 năm 2007

Kính thưa Quí Thầy, Cô, quí đồng môn, gia đình và thân hữu,

Thay mặt ban tổ chức Đại Hội Kỳ 3 tại Seattle, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quí cựu Giáo Sư, quí anh chị em cựu Học Sinh, và thân hữu của Phan Thanh Giản đã tham gia, đóng góp công, của cho đại hội vừa qua. Chúng tôi xin thống kê những cái "Nhất" mà chúng tôi được nhận xét sau đây của đại hội kỳ này:

  • Vị khách lớn tuổi nhất: Bà Nguyễn Gia Chánh
  • Vị cựu Giáo Sư lớn tuổi nhất: Thầy Nguyễn Văn Lượng (Thi Sỉ Vân Trình)
  • Vị cựu Giáo Sư lớn tuổi nhất đến từ California: Thầy Trần Ngọc Tôn và Phu Nhân Cô Nguyễn Hoàng Oanh
  • Vị thân hữu lớn tuổi nhất: Ông Bà Lưu Lâm
  • Cựu Học Sinh lớp đầu tiên: Chị Trần Xuân Lang và Chị Nguyễn Thị Tịnh Thu
  • Cựu Học Sinh đến từ nơi xa nhất: Anh Đặng Văn Hưng (Úc), Chị Diệu Liên (Việt Nam)
  • Cựu Học Sinh bán vé cho thân hữu nhiều nhất: Anh Chị Nguyễn Hữu Ký/Nguyễn Hoàng Kim
  • Cựu Học Sinh thâu vé giỏi nhất: Chị Trương Thị Hoàng Sa (người bạn học và hàng xóm thời thơ ấu của chúng tôi :)


Anh Nguyễn Đình Xinh, GS Nguyễn Văn Lượng, Bà GĐ Nguyễn Gia Chánh, Chị Trần Xuân Lang


Các GS: Võ Anh Dũng, Nguyễn Hoàng Oanh, Nguyễn Gia Ái, Trần Ngọc Tôn


Chị Diệu Liên, Anh Đặng Văn Hưng, Rễ của chị Diệu Liên được trúng giải thưởng.


Ông Bà Lưu Lâm


Trương Thị Hoàng Sa, Võ Thị Thúy


Nguyễn Hữu Ký, Nguyễn Hoàng Kim, Đặng Văn Hưng, GS Nguyễn Gia Ái & Phu Nhân Đệ, Nguyễn Thị Tịnh Thu

Xin thành thật cám tạ quí cựu Giáo Sư và các anh chị em của Phan Thanh Giản sau đây đã đóng góp cho ban tổ chức đại hội của Seattle hoàn thành chu đáo:

GS Trần Ngọc Tôn $140 ($200-$60 Vé)
Anh Chị Thái Tú Hạp/Trần Ái Cầm $100
Anh Đặng Văn Hưng (Úc) $20
Anh Chị Nguyễn Phi Hoàn (Canada) $40
Chị Lĩnh (Canada) $20
Anh Hoàng Trọng Long $100
Chị Nguyễn Kim Phước $60
Anh Chị Oanh Lạc $200
Chị Đinh Thị Như Mai $200
Chị Trương Thị Hoàng Sa $100
Chị Trần Xuân Lang $70
Anh Trương Xuân Bình $20
Anh Chị Nguyễn A $50
Anh Chị Nguyễn Hiếu $40
Anh Chị Trần Ngọc Sơn $40
Anh Chị (xin dấu tên) $50
Chị Nguyễn Bích Liên $50
Chị Quý Phi $50
GS Nguyển Gia Ái $90 (Ủng hộ 3 vé)
Anh Chị Phi/Thanh Hương $100
Ông Bà Lưu Lâm $80
Giáo Sư Nguyễn Thị Nhi $70
Anh Chị Nghệ/Lữ Kim Liên $50
GS Võ Anh Dũng và Các Em $640
Tổng Cọng: $2,380

Cũng xin chân thành cảm tạ quí anh chị đã đóng góp trong mục xổ số và đấu giá:

Anh Đặng Văn Hưng (Úc) 1 món quà độc đắc trị giá $150
Anh Chị Phi/Thanh Hương 1 card VISA trị giá $100
Chị Lê Thị Châu Rất nhiều món quà giá trị
Chị Nguyễn Kim Hạnh $60 chi phí cho mục xổ số
Adam Tailor $20-Discount cho vảii áo dài

Xin tổng kết chi thu của Đại Hội Kỳ 3:

Thu:

Vé Đại Hội (165 x $30)
$4,950
Ủng Hộ (danh sách phía trên)
$2,380
Xổ Số
$363
Đấu Giá Áo Dài
$200
Tổng Cọng:
$7,893

Chi:

Nhà Hàng China Harbor
$5,308.80
Ban Nhạc
$800.00
Quảng Cáo Người Việt Tay Bắc
$100.00
Trang Trí
$100.00
Park Rental Fee-Picnic
$200.00
Linh Tinh
$419.20
Du Ngoạn B.C., Canada
$545.00
Tổng Cọng:
$7,473

Còn Lại: $420
(Số tiền này sẽ chuyển đến chị thủ quỷ Nguyễn Thanh Nhạn để đưa vào quỷ Hội Ái Hữu Phan Thanh Giản-Đà Nẵng)

Ngoài ra chúng tôi cũng đã chuyển đến chị hội trưởng Trần Ái Cầm $100 của bà Nguyễn Gia Chánh và $100 của chị Trần Xuân Lang để chuyển đến quí Thầy Cô tại Việt Nam.

Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ những đóng góp tinh thần, vật chất, và nhất là những thương yêu, khích lệ của quí Thầy Cô, và các anh chị em của trường Phan Thanh Giản thân yêu xưa của chúng ta. Xin kính chúc quí Thầy Cô và quí huynh đệ thân tâm thường an lạc và hẹn gặp lại tất cả nơi này hay nơi kia của những ngày họp mặt tới.

Thân Ái,

CHS Võ Thị Thúy

Trở về trang Đại Hội 2007