Bàn thảo về địa điểm tổ chức Đại Hội kỳ IV (2008)

Ngày 11 tháng 9 năm 2007

Quí vị và các anh, chị thân mến,

Sau ĐH III tại Seattle đã có rất nhiều ý kiến cũng như đề nghị là ĐH IV sẽ tổ chức tại San José, tại Orange County hoặc tại Texas.

Nhưng cho đến hôm nay thì chưa có một địa phương nào chính thức đứng ra chịu trách nhiệm về việc tổ chức.

Tôi đã hỏi ý kiến và bàn thảo với các anh chị trong ban chấp hành hội cựu HSPTGDN hải ngọai thì các anh chị rất hoan nghênh và sẽ yễm trợ tối đa về nhân lực, về tinh thần cho địa phương nào đứng ra tổ chức ĐH, và nếu đến ngày 15 tháng 10 năm 2007 không có địa phương nào tình nguyện thì Hội sẽ tổ chức ĐH IV tại Orange County, California.

Xin kêu gọi nhiệt tâm của các liên lớp hoặc các cá nhân tại các địa phương hăng hái đảm trách việc tổ chứ ĐH IV để chúng ta có dịp thăm viếng những danh lam, thắng cảnh khác nhau của Hoa Kỳ.

Đến ngày 15 -10 -2007 nếu có 2 địa phương trở lên tình nguyện việc tổ chức ĐH thì chúng ta sẽ bỏ phiếu để chọn 1.

Xin quí vị và các anh, chị ghi danh qua Đây (xin bấm vào) web trường ptgdn.com
từ hôm nay đến ngày 15-10-2007 là hạn chót.

Hy vọng quí vị và cac anh chị hưởng ứng để ĐH IV đông, vui hơn những ĐH trước.

Thân mến,

Võ anh Dũng,

Liên lạc viên