Báo Cáo Tài Chánh
"Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm - Ngày Thành Lập Trường"

Kính thưa Thầy, Cô và quý anh, chị đồng môn,

Ban tổ chức Đại Hội kỷ niệm 60 năm trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng vừa nhận được những đóng góp sau đây của các anh, chị, em cựu học sinh PTGĐN hải ngoại:

1. Chị Trương Hoàng Vân từ Mỹ mang về 1600 Mỹ Kim gồm 1100 Mỹ Kim ủng hộ cuộc họp mặt tại Đà Nẵng và 500 Mỹ Kim ủng hộ Đặc San về nguồn.

Chúng tôi đã chuyển giao số tiền 1100 Mỹ Kim cho chị Trần Thị Hiệp, thủ quỹ của Ban Liên Lạc trường tại Đà Nẵng.

Chị Trương Hoàng Vân đã nhờ chị Lương Yến Dung mang 500 Mỹ Kim về Sài Gòn giao lại cho ban điều hành Đặc San Về Nguồn.

Số tiền 1600 Mỹ Kim trên do các cựu học sinh hải ngoại gữi về cho chị Trần Ái Cầm và thầy Võ Anh Dũng.

Danh sách quý anh, chị mạnh thường quân sẽ được post trên web trường vào cuối tháng 5-2015.

2. Chúng tôi cũng đã nhận được các ủng hộ sau đây:

  • Anh Nguyễn Xuân Quý (từ Mỹ): 1 triệu đồng VN cho ĐH và 1 triệu đồng VN cho Đặc San.
  • Anh Nguyễn Tăng Tri (từ Canada): 50 Dollars Canada.
  • Chị Huỳnh Cẩm Vân (từ Mỹ): 100 Mỹ Kim.
  • Chị Phạm Thị Bích Liên (từ Úc): 100 Úc Kim.
  • Chị Hồ Thị An (từ Úc): 100 Úc Kim.

Những đóng góp nầy cũng đã được chuyển giao cho chị Trần Thị Hiệp, Thủ Quỹ của Ban Liên Lạc.

Sự đóng góp nhiệt tình của quý anh, chị, em đã nói lên lòng thương yêu của quý anh, chị, em đối với ngôi trường xưa và chứng tỏ dù ở nơi nào tình Phan Thanh Giản Đà Nẵng vẫn mãi mãi đậm đà.

Xin thành thật cảm ơn và hẹn gặp quý anh, chị, em càng đông càng vui trong 2 ngày ĐH 24, 25 tháng bảy tại Đà Nẵng.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội

Đào Ngọc Lý
Chị Trương Hoàng Vân đã nhờ chị Lương Yến Dung mang 500 Mỹ Kim
về Sài Gòn giao lại cho ban điều hành Đặc San Về NguồnĐại Diện các liên lớp họp mặt tại Đà Nẵng vào ngày 17-5-2015
để bản thảo về việc tổ chức Đại Hội