Báo Cáo Tài Chánh
"Đại Hội Kỷ Niệm 60 Năm - Ngày Thành Lập Trường"

Ngày 26 Tháng 10, 2015

 1. TỔNG THU: 174.928.500đ
  (Tiền Việt: 113.496.000đ + quy đổi tiền dollar: 61.432.500đ
 2. TỔNG CHI: 126.083.000đ
 3. HIỆN CÒN: 48.845.500đ (Bốn mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi lăm ngàn, năm trăm đồng)
 4. GHI CHÚ:
  * Tổng thu bao gồm:
     - Tiền đóng góp của CGS và HS trong nước và Hải ngoại
     - Tiền đấu giá album, mũ, phát hành vé logo 60 năm (tiền phát hành đặc san và album       cho CHS Yến Dung thu và thanh toán tiền in ấn, số ĐS và album còn lại đang do       BLLPTG-Anh Đào Ngọc Lý giữ)


  * Tổng chi bao gồm:
     - Chi phí cho lễ và hội, trang trí, in ấn logo, vé…
     - Tiệc nhà hàng, học bổng+ hỗ trợ tiền in đặc san..v..v..

  * Quỹ BLLPTG Đà Nẵng hiện còn:
     - Năm 2014 là: 29.560.000đ
     - Năm 2015 là: 48.845.000đ

      - Tổng hiện có: 78.405.000đ (Bảy mươi tám triệu, bốn trăm lẻ năm ngàn đồng.)

  Số tiền nầy đã gởi ngân hàng do CHS Trần Thị Hiệp đứng chủ tài khoản. Chỉ rút tiền khi có ý kiến của BLL PTG, dành cho các sinh hoạt, hội họp trường, thăm hỏi, hỗ trợ các thầy cô lúc cần thiết, các cựu HS khó khăn
  .

Trân trọng kính chào quý Thầy Cô và các bạn.

Đà Nẵng ngày 26 tháng 10 năm 2015
Đại diện BLLPTGĐN
CHS Đào Ngọc Lý -Trưởng ban LL