Danh Sách CHS Đóng Tiền Niên Liễm
(Cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2017)

*** Hoan nghênh đóng góp của CHS & thân hữu từ khắp năm châu. ***

Ch
Số TT
Tên CHS / Thân Hữu Niên Liễm (Mỹ Kim)
Ủng Hộ
Remarks
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
cô HT Đào Lan Phương            
$100
                  nien khoa 71- 29/3/75
2
GS Lê Thành Tôn              
$100
                 
3
GS Nguyễn Nhi
--
$25
$25
$25
$25
                       
4
GS Nhật Ngân $100                               (Quá Cố)
5
GS Trần Ngọc Tôn
--
--
--
--
--
--
$100
                   
6
GS Võ Anh Dũng
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
--
--
$25
$25
         
7
Ẩn Danh Tiền Bối
--
--
$25
$25
                         
8
Bùi Duy Hưng
--
$25
$25
$25
                         
9
Bùi Ngọc Quang
--
--
--
$25
                         
10
Diệu Chi
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25
           
11
Diệu Xương Quí
--
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
       
12
Dư Dũng
--
$25
$25
                           
13
Dư Minh Quang
$25
                               
14
Dương Viết Điền
--
$25
                             
15
Đàm Thị Hạnh
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25
$25
$25
       
16
Đặng Tiến Dũng
--
--
--
--
--
--
--
$25
                niên khóa 70-71
17
Đào Ngọc Lý
--
--
--
--
--
$25
                     
18
Đỗ Cao Trị
$25
$25
                             
19
Đỗ Mạnh Thắng
--
--
$25
$25
                        12a2 niên khóa 73-74
20
Đỗ Thiệu Liên
--
$25
--
--
--
$25
                     
21
Đỗ Tiến Như
$25
$25
                             
22
Đỗ Xuân Quý
--
--
--
$25
$25
$25
                     
23
Đồng Sỹ Tiễn
-
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
         
$50
$50 ủng hộ website www.ptgdn.com
24
Hồ Đăng Lộc
$25
$25
                             
25
Hồ Thanh Nhàn
$25
                               
26
Hồ Thị Thu Thủy
--
$25
$25
                           
27
Hồ Thị Xuân Diễm
$25
$25
$25
                          12A2 nk74-75
28
Hoàng Hải Nam                              
$50
ủng hộ website www.ptgdn.com
29
Hoàng Trọng Long
$25
$25
$25
                           
30
Huỳnh Dinh
--
$25
                             
31
Huỳnh Ngọc Thọ
$25
                               
32
Huỳnh Thụy Phong
--
--
--
$25
$25
                      niên khóa 72
33
Lê Đức Chưởng                  
$25
$25
$25
$25
       
34
Lê Khánh Thọ
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                 
35
Lê Mai
--
$25
                             
36
Lê Minh Chúc
$25
                               
37
Lê Ngọc Oanh
--
$25
                             
38
Lê Quang Trí
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25
$25
           
39
Lê Thành Kiệt
$25
                               
40
Lê Thị Đông
--
$25
                             
41
Lê Thị Kim Cúc
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                   
42
Lê Thị Thời
$25
$25
                             
43
Lê Thị Thúy
$25
$25
$25
                           
44
Lữ Kim Liên
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
     
45
Lưu Thiện Phúc
--
$25
                             
46
Mai Thu Hà
$25
                               
47
Ngô Anh Thư
--
--
--
--
$25
$25
$25
$25
--
$25
$25
$25
$25
       
48
Ngô Lệ An
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
             
49
Ngô Lệ Ly
--
$25
$25
$25
$25
$25
     
$30
             
50
Nguyễn A        
$25
$25
$25
$25
$25
$25
            San Jose nien khoa 70 - 72
51
Nguyễn Bích Liên
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
         
52
Nguyễn Diễm
--
$25
                             
53
Nguyễn Đỗ T. Mỹ        
$25
                       
54
Nguyễn Gia Việt Hùng
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                     
55
Nguyễn Hoàng Kim
--
$25
                             
56
Nguyễn Hồng Mai
--
$25
                             
57
Nguyễn Hữu Kỳ
--
$25
                             
58
Nguyễn Kim Anh
--
--
--
--
--
--
--
$25
--
$25
$25
         
59
Nguyễn Kim Hạnh
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25
         
60
Nguyễn Kim Thanh
--
--
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25

             
61
Nguyễn Ngọc Điệp
--
--
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
       
62
Nguyễn Ngọc Lan
--
$25
                             
63
Nguyễn Phi Hoàn
--
--
$25
$25
                         
64
Nguyễn Phúc Qui
--
$25
                             
65
Nguyễn Quỳnh Hoa
$25
--
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25

$25
$25

       
66
Nguyễn Thanh Tiến
--
$25
--
--
$25
$25
                    (Cơm Tấm Trần Quý Cáp Little Saigon)
67
Nguyễn Thanh Nhạn
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25

$25
$25

$25
$25
$25
$25
     
68
Nguyễn Thạnh Lisa
$25
                               
69
Nguyễn Thị Bích Trâm
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                 
70
Nguyễn Thị Châu
$25
$25
$25
$25
$25
                       
71
Nguyễn Thị Hương
--
$25
                            (Tân Mỹ)
72
Nguyễn Thị Kim Hạnh
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                 
73
Nguyễn Thị Như Hoa
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25
$25
$25
$150
$150 ủng hộ quỹ tương trợ cho hội CHSPTGDN Hải Ngoại
74
Nguyễn Tuyết Nhung
$25
                               
75
Nguyễn Văn Dậu
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                     
76
Nguyễn Văn Sanh
$25
--
--
--
--
$25
$25
$25
$25
$25

$25
          (mykhe)
77
Nguyễn Việt Tiến
--
--
--
$25
                         
78
Phạm Đỗ Thị Oanh
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
             
79
Phạm Hoàn
--
$25
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25

         
80
Phạm Lệ Dung
$25
                               
81
Phạm Nguyên
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
             
82
Phạm Tạo & Dung (Vợ)
--
--
--
--
--
$50
                     
83
Phạm Thanh Hương
$25
$25
$25
--
--
--
$25
$25

$25
$25
$25
$25
         
84
Phạm Tường Vi
--
$25
$25
                           
85
Phan Đình Liêm
$25
                               
86
Phan Mỹ Trang
$25
$25
$25
                          (Trái Ấu)
87
Phan Tấn Hiệp
--
$25
                             
88
Thái Khải Mạn
$25
                               
89
Thái Tú Hạp
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                     
90
Thạch Lễ Hồng
--
--
--
--
--
$25
                     
91
Thu Phong
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25

$25
$25

       
92
Trần Ái Cầm
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25

$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
     
93
Trần Huyền Linh
--
$25
                             
94
Trần Huỳnh Diệu Liên
--
--
--
--
--
$25
$25
                   
95
Trần Kỳ Sơn
$25
$25
$25
$25
$25
$25
                     
96
Trần Ngọc Sơn
$25
                               
97
Trần Phi
--
$25
                             
98
Trần Thể Du
$25
                               
99
Trần Thị Thu Mính
--
$25
$25
$25
                        12B nk 73-74
100
Trần Thiếu Lan
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
              12B nk 73-74
101
Trần Văn Chánh
$25
                              (Quá Cố)
102
Trần Văn Thanh
$25
$25
$25
$25
$25

$25
$25

$25
$25
$25
             
103
Trịnh Diệu Lan
$25
       
$25
                     
104
Trương Bá
$25
                               
105
Trương Hoàng Vân
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
       
106
Trương Hoàng Sa
--
$25
$25
                           
107
Trương Quốc Duy
--
--
--
--
--
--
--
$25
$25
               
108
Trương Thoại Chi
$25
$25
                             
109
Võ Quang Mai
--
$25
                         
$25
12B nk 73-74
110
Võ Biên Cương
--
$25
$25
$25
$25
                       
111
Võ Đình Huy
$25
$25
$25
$25

$25

$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
   
$225
ủng hộ niên phí ptgdn.com
112
Võ Nguyễn T Tuyết
--
--
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
             
113
Võ Thị Thúy
--
$25
$30
$30
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
 
$25
 
114
Võ Văn Chương
$25
                               
115
Vũ Thị Nghĩa
--
--
--
--
$25
                       
116
Vũ Thị Ngọc Thuận
--
--
--
--
$25
$25
$25
$25
                 
117
Vũ Thúy Nga
--
$25
$25
$25
$25
                       
                                     
                                     
                                     

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Trần Ái Cầm
P.O. Box 428
Rosemead, CA 91770Thành thật cảm ơn sự đóng góp của tất cả. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Trương Hoàng Vân
Tổng Thư Ký
714-728-1997 (nhà)
310-328-0320 (cell)
Email: vht0416@yahoo.com

TRANG TÀI CHÁNH

Facebook