THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP BÀI VỞ CHO ĐẶC SAN "HỘI NGỘ"
"Trại Hội Ngộ Phan Thanh Giản Đà Nẵng 2011"

Đà Nẵng - Ngày 8 tháng 4 năm 2011

Kính gửi quý Thầy, Cô và các anh chị CHS!

  Sau khi tư vấn ý kiến của các Thầy cùng một số anh chị CHS, ban liên lạc tại Đà Nẵng sẽ phát hành đặc san mang tên " Hội Ngộ " vào dịp hội trại ngày 17/ 07/ 2011 tại công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng.

    Đặc san lần này ngoài những thể loại bài viết như: bút ký, truyện, thơ, nhạc có nội dung về trường , lớp, thầy , cô, bạn bè... Sẽ có đăng :

 - Các bài  viết giới  thiệu về các nhóm lớp, hình ảnh sinh hoạt của nhóm lớp, danh sách lớp ....(Theo khuôn khổ qui định chung dưới đây).

 - Các CHS thành đạt có thể viết bài giới thiệu về mình, kèm theo hình ảnh nếu có. (bài viết không quá 1/2 tờ giấy A4).

 - Các bài viết giới thiệu về các con em CHS thành đạt,trong và ngoài nước , kèm theo hình ảnh nếu có, (Bài viết không quá 1/2 trang A4).

    Riêng tại Nước ngoài, và Sài Gòn có thể gọi là nhóm ( Nhóm CGS và CHS tại  Nước ngoài và nhóm CGS và CHS tại Sài Gòn). Có bài giới thiệu, hình ảnh sinh hoạt, các hoạt động của nhóm, ban chấp hành hiện nay...( Bài viết không quá 1trang giấy A4).

              QUI ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT GIỚI THIỆU CÁC NHÓM LỚP

                           LỚP..... NIÊN KHÓA .(NĂM CUỐI)

                    VÍ DỤ:   LỚP 12A3 NIÊN KHÓA 1974-1975

       1- GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LỚP: (KHÔNG QUÁ 10 DÒNG).

      2- CÁC LỚP ĐÃ HỌC TẠI TRƯỜNG:

                NIÊN KHÓA:.....LỚP...... GS. HƯỚNG DẪN ( NẾU CÓ THỂ )

                NIÊN KHÓA......LỚP.......GS. HƯỚNG DẪN ( NẾU CÓ THỂ)

                 ...................................

     3- CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP: ( KHÔNG QUÁ 5 DÒNG)

     4- NGÀY HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN:

     5- BAN LIÊN LẠC HIỆN NAY :

               TRƯỞNG BAN............. ĐT..........

                PHÓ BAN................... ĐT...........

                .............................. . ĐT...........

     6- DANH SÁCH LỚP: ( HỌ TÊN XẾPTHEO THỨ TỰ TỪ A ĐẾN Y, ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI,...NẾU CÓ THỂ LẬP DANH SÁCH CHS ĐÃ MẤT.).

     7- HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA LỚP: ( 8 TẤM ẢNH CÓ GHI CHÚ SAU ẢNH ).

     8- BÀI VIẾT VÀ HÌNH ẢNH GỬI ĐẶC SAN CHÉP VÀO ĐĨA , GỬI VỀ CÁC ĐỊA CHỈ SAU:

       - TRẦN THỊ NGÂN : Đ/C: 289 HÙNG VƯƠNG ĐÀ NẴNG

                                     EMAIL: dongandn@yahoo.com.vn

       - THU NGUYỆT :      Đ/C: 229 PHAN ĐĂNGLƯU ĐÀ NẴNG

                                     EMAIL: nguyentrungtruc@gmail.com

        HẠN CUỐI NỘP BÀI 20-05-2011.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU BÀI VIẾT, VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ THẦY , CÔ VÀ CÁC ANH CHỊ ĐỂ ĐẶC SAN ĐƯỢC HOÀN CHỈNH HƠN .

                                                                           TM. BAN BIÊN TẬP

                                                                             TRẦN THỊ NGÂN


ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Trong Nước:

Lê Thị Thu Nguyệt
229 Phan Đăng Lưu
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mobile: 090 5 848 041
Tel: 0511 2601886

Trần Thị Ngân
289 Hùng Vương, Đà Nẵng
Mobile
: 0905123740
Tel:0511 2214000
Email:
dongandn@yahoo.com.vn

Ngoài nước:

Trương Hoàng Vân
Email: v_truong158@hotmail.com
Tel: 714.855.9764

Trang Trại Hội Ngộ 2011


Comments