Được tin buồn

Cụ Ông TGUISE PHẠM HUYỀN

Sinh năm 1929

Thân phụ Cô Phạm Thị Cẩm
Cựu GS & cựu HS trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng

vừa từ trần ngày 10 tháng 10 năm 2016
(nhằm ngày 10 tháng 9 năm Bính Thân)
tại Đà Nẵng

Hưởng Thọ 88 tuổi

Thành kính phân ưu cùng gia đình Cô Cẩm và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN