Chúng tôi nhận được tin buồn
Thân Phụ của
chị Đinh thị Xuyến
(cựu học sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng)

Cụ Ông Đinh Văn Chơi
Pháp Danh: Như Phước


vừa từ trần ngày 14 tháng 05 năm 2017
(Nhằm ngày 19 tháng 4 năm Đinh Dậu)
tại Đà Nẵng, Việt Nam

Hưởng thọ 86 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Xuyến và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN