Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Thân Phụ của cựu học sinh Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Nguyễn Bích Liên:

Cụ Ông NGUYỄN RUỘNG


vừa từ trần ngày 06 tháng 12 năm 2016
tại San Jose, California, USA

Hưởng thọ 89 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Bích Liên và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN