Nhận được tin buồn thân Phụ của bạn Nguyễn Bích Liên
cựu học sinh PTGĐN niên khoá 72-73

Cụ Ông NGUYỄN RUỘNG

vừa từ trần ngày 06 tháng 12 năm 2016
tại San Jose, California, USA
Hưởng thọ 89 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Bích Liên và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm về cõi Vĩnh Hằng

Nhóm Bạn liên lớp 72-73

Thanh Nhàn, Bích Thuỷ , Quỳnh Hoa , Lệ Ly ,
Tố Linh , Hoa Trương. , Thời , Mai Dung , Ngọc Oanh ,
Quốc Khanh , Dư Quang, Dư Dung , Quốc Phú