Được tin thân phụ của Bạn Nguyễn Thị Tố Lan
( Cựu Học sinh PTG Đà Nẵng lớp 12A1 niên khóa tú tài IBM 1973-74)

Cụ ông

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Sinh năm 1931

Tạ thế ngày 07 tháng 11 năm 2017
nhằm ngày 19 tháng 9 năm Đinh Dậu

Hưởng thọ 87 tuổi

Thành kính phân ưu cùng bạn Tố Lan và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn cụ ông sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN

Nhóm Bạn liên lớp Tú Tài IBM 73-74