Được tin buồn

Cụ Ông Trương Công Sằng


Thân phụ chị Trương Thu Sương
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Lớp 12 niên khoá 71


vừa từ trần ngày 06 tháng 8 năm 2016
(nhằm ngày 4 tháng 7 năm Bính Thân)

Hưởng thọ 95 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình chị Thu Sương và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN