THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn vợ của Thầy Dũng VP
Trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng

 

: VÕ THỊ THU CÚC

Pháp danh Nhuận Hoa

Sinh năm 1941
Đã từ trần ngày 20-11-2015
tại Đà Nẵng

Hưởng Thọ 75 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy cùng tang quyến,
nguyện cầu hương linh người quá cố được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN

trong nước và hải ngoại