Được tin buồn
Thân mẫu anh Dương Hùng Á
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
niên khóa 73-74 Tú tài IBM

Cụ Bà Lê Thị Phụng


Đã từ trần ngày 4 tháng 6 năm 2017
(Nhằm ngày 10 tháng 5 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 96 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình anh Dương Hùng Á và tang quyến

Nguyện cầu linh hồn bà cụ sớm về cõi Vĩnh Hằng

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGĐN
&
Các bạn liên lớp 12 niên khoá 73-74