Được tin buồn


Cụ bà PHẠM THỊ CHỜ


Sinh năm 1926

Thân mẫu của anh Lê Văn Công
Cựu học sinh trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
Lớp 12A niên khoá 73-74

vừa từ trần ngày 15 tháng 11 năm 2016
(nhằm ngày 16 tháng 10 năm Bính Thân)
tại Đà Nẵng

Hưởng thọ 91 tuổi

Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Công và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

 

Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh PTGDN
&
Các bạn liên lớp 12 niên khoá 73-74